O diagnozowaniu dysleksji na konferencji IBE

W dniach 25-26 listopada, w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Badań Edukacyjnych, poświęcona najnowszym metodom diagnozowania dysleksji i specyficznych zaburzeń językowych (SLI)....

28.11.2014

Compliance: w Polsce potrzeba kilkuset specjalistów

Compliance ma pilnować zgodności działania firmy z prawem, zapobiegać ryzyku prawnemu i finansowemu, dbać o reputację przedsiębiorstwa, monitorować pod tym kątem sytuację w nim i wprowadzać...

28.11.2014

Wybrano zadania w ramach budżetu obywatelskiego w Nysie

Finanse samorządów

Pierwszy etap rekonstrukcji strzelnicy przy ul. Grodkowskiej i remont podwórka przy ul. Zjednoczenia, Mariackiej, Prudnickiej i Moniuszki to dwa zadania, które uzyskały największe poparcie...

28.11.2014

Radni sejmiku kujawsko-pomorskiego złożyli ślubowanie

Samorząd terytorialny

Nowi radni sejmiku kujawsko-pomorskiego w czwartek na inauguracyjnej sesji jedynie odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Sesję przerwano do poniedziałku, kiedy to planowany jest...

28.11.2014

Sejm: opłaty za śmieci pobierze urząd skarbowy

Z bloków śmieci będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie. W gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci będzie mogła być rzadsza....

28.11.2014

Polisa OC dowodem na ubezpieczalność wykonawcy

Zamówienia publiczne

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem składanym na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Praktyka pokazuje, że ów dokument...

28.11.2014

Sejm: 5 tys. zł kary za sprzedaż chipsów w szkole

Zakazane będzie podawanie i reklamowanie tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach i internatach od września 2015 r. Za nieprzestrzeganie zakazu będą grozić kary pieniężne od 1 tys. do 5 tys. zł.

28.11.2014

Gwałtowny wzrost zakażeń HIV w dawnym ZSRR

Liczba zakażeń wirusem HIV w Rosji i dawnych republikach radzieckich gwałtownie wzrasta od dekady, podczas gdy w Europie Zachodniej pozostaje na tym samym poziomie - poinformowali Europejskie Centrum...

28.11.2014