UE: kompromis klimatyczny możliwy

Środowisko

Oddala się unijna groźba wprowadzenia drastycznego obniżenia emisji CO2, która miałaby dla nas fatalne skutki. Głównie w postaci wyższych cen za energię. Rozstrzygnięcia w tej sprawie już za tydzień...

15.10.2014

Ebola: kluczowy jest wywiad oraz izolacja

Gdy do lekarza zgłasza się pacjent podejrzewający u siebie zakażenie wirusem ebola, kluczowe jest pytanie, czy był w kraju, gdzie są ogniska choroby; jeśli tak, należy go jak najszybciej odizolować -...

15.10.2014

Naukowcy pracują nad sposobem na cukrzycę

Zespół badaczy z Uniwersytetu Harvarda, który szuka sposobu na cukrzycę, dokonał pierwszego kroku na tej drodze - skłonił ludzkie komórki macierzyste, by rozwinęły się w komórki beta produkujące...

15.10.2014

Wyższe prokuratury zostaną zablokowane?

Paraliż zagraża elitarnym wydziałom ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji w prokuraturach apelacyjnych, które prowadzą najważniejsze śledztwa. Prokuratorzy apelują do nowego ministra o...

15.10.2014

Infarma poinformuje o wysokości wynagrodzeń

Sektor farmaceutyczny zmierza w kierunku zwiększania transparentności działań. Od roku 2016 wszystkie firmy członkowskie Infarmy, za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji...

15.10.2014

Falck Medycyna: detektory tlenu węgla dla ratowników

Falck Medycyna podjęła decyzję o wyposażeniu pracowników dyżurujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w czułe i wytrzymałe przenośne czujniki GasCLip, mierzące poziom tlenku węgla i...

15.10.2014