Dodał, że mieszkańcy nie otrzymali jeszcze deklaracji, ponieważ uchwała rady miasta ustalająca stawki za odbiór śmieci po 1 lipca br. oraz zawierająca wzór deklaracji jest sprawdzana w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

„Jeśli Izba nie będzie miała zastrzeżeń, a później uchwałę zaakceptuje wojewoda, to sądzę, że w ciągu kilku dni rozpoczniemy akcję informacyjną i będziemy dostarczać mieszkańcom deklaracje" - powiedział Chłodnicki.

W deklaracji właściciel nieruchomości będzie musiał podać m.in. liczbę osób zamieszkującą dom. Inaczej będzie w przypadku mieszkańców bloków, bowiem w ich imieniu deklaracje złoży zarządca nieruchomości, czyli spółdzielnia.

Jak zaznaczył Chłodnicki, jeżeli ktoś nie złoży deklaracji albo będą wątpliwości, co do danych w niej zawartych, to wysokość opłaty zostanie naliczona na podstawie szacunkowych danych o średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Rzecznik podkreślił, że wszyscy mieszkańcy Rzeszowa otrzymają również ulotki, z której dowiedzą się jak segregować odpady. „Wyjaśnione będą też takie pojęcia jak frakcja sucha, mokra i gdzie wrzucać np. zużyte baterie czy przeterminowane medykamenty" - dodał Chłodnicki.

Według przyjętej przez rzeszowskich radnych w połowie maja uchwały, stawki dla mieszkańców bloków wynoszą: jedna osoba zapłaci za posegregowane śmieci miesięcznie - 10 zł (za nieposegregowane 15 zł); opłata dla gospodarstwa dwuosobowego to 18 zł (27 zł); natomiast trzyosobowa rodzina zapłaci 26 zł (39 zł); rodzina czteroosobowa - 32 zł (48 zł); rodzina licząca pięć lub więcej osób zapłaci 38 zł (57 zł).

Dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych stawki wynoszą: dla rodzin dwuosobowych 30 zł za śmieci segregowane (45 zł za nieposegregowane); dla rodziny od trzech do czterech osób - 46 zł (69 zł); dla rodziny liczącej więcej niż cztery osoby - 60 zł (90 zł).

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca 2013 r. Do tego czasu władze lokalne mają wprowadzić nowe rozwiązania - m.in. rozstrzygnąć przetargi na firmy, które będą odbierać śmieci.

Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy do gminy.