Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Budownictwo

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015

Nowa matura wyzwaniem dla zdających

Poziom trudności zadań na próbnej maturze zaskoczył zdających i ich nauczycieli. Ci ostatni krytykowali dobór zagadnień, ale pozytywnie oceniali pomysł podniesienia trudności egzaminu - informuje...

19.01.2015

CBA: akt oskarżenie w sprawie korupcji w NFZ

Do sądu trafił akt oskarżenia w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną w Narodowym Funduszu Zdrowia informuje...

19.01.2015

Które projekty budowlane chronione są prawem autorskim?

Budownictwo

Jedynie projekty architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne uznane są za jedną z rodzajowych kategorii dzieł chronionych prawem autorskim. Czy pozostałe niearchitektoniczne dzieła projektantów...

19.01.2015

Co czeka branżę faktoringową w 2015 roku?

Małe i średnie firmy

Niepewność gospodarcza zazwyczaj wpływa na wzrost popularności finansowania w formie faktoringu, dlatego w 2015 roku możemy spodziewać się po raz kolejny kilkunastoprocentowej dynamiki wzrostu rynku...

19.01.2015

Agencja pracy tymczasowej najczęściej w pojedynkę

Liczba pracowników tymczasowych zroku na rok rośnie okilkanaście procent. Dzięki agencjom zatrudnienia co roku pracęznajduje pół miliona osób. Na rynku pośrednictwa pracy tymczasowej działa ponad 5...

19.01.2015

Ustawa zmusi gminy do ponownego zatrudnienia nauczycieli

Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty zakażą przekazywania szkół gminnym spółkom. Oznacza to, że samorządy będą musiały ponownie zatrudnić pedagogów na zasadach określonych w Karcie...

19.01.2015

Prawnicy zarobią na drogim franku?

Rynek

Prawie 16,5 tysiąca rodzin już ma problemy ze spłatą zobowiązań we frankach. Teraz to potencjalni bankruci. Prawnicy mogą im pomóc w zawarciu ugody z bankiem lub w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

19.01.2015

Problemy z prawem zamówień publicznych po nowelizacji

Samorząd terytorialny

Zeszłoroczna nowelizacja prawa zamówień publicznych stawia wiele trudnych do rozwiązania problemów, zarówno o charakterze interpretacyjnym (wykładnia nowych pojęć, funkcjonowanie nowych zasad...

19.01.2015

Miliarder inwestuje w innowacyjne leki

Miliarder Michał Sołowow inwestuje w spółkę OncoArendi Therapeutics, która prowadzi prace badawcze nad innowacyjnymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwnowotworowymi informuje Puls Biznesu.

19.01.2015

Coraz więcej wydajemy na lekarzy i na leki

Polacy coraz gorzej oceniają służbę zdrowia i coraz więcej na nią wydają wynika z najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 rok,., które publikuje Dziennik Gazeta Prawna.

19.01.2015