Chodzi o  dekret z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekretu Bieruta). Kwota udzielonej dotacji będzie mogła wynieść maksymalnie 200 mln zł rocznie.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 8 listopada 2013 r., a prezydent podpisał ją 20 grudnia 2013 r.
Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Podstawa: Dz.U. z 2013 r., poz. 1643, ustawa o prywatyzacji i komercjalizacji z 8 listopada 2013 r.