W 2013 r. pomoc de minimis otrzymało 244 tys. firm

Dziś Sejm przyjąłraporty rządu o pomocy publicznej dla przedsiębiorców udzielonej w 2011, 2012 i 2013 r.W 2013 r. pomocy publicznej udzielono 70 tys. przedsiębiorstw, a w przypadku pomocy de minimis...

05.03.2015

Przyjęcie projektu nowego PZP już za kilka miesięcy

Zamówienia publiczne

Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, iż projekt nowej ustawy przetargowej ma być przyjety przez Radę Ministrów już w III kwartale 2015 r. Nowa regulacja pozwoli stworzyć przejrzysty i spójny...

05.03.2015

Nowosądecki sąd pierwszym rządowym projektem PPP

W Nowym Sączu w ciągu 33 miesięcy powstanie gmach sądu w formule partnerstwa prywatno publicznego; to pierwsze rządowe zamówienie w tej formule. Zdaniem inwestora przetargów w formule PPP jest w...

05.03.2015

Rzeczoznawcy budowlani po deregulacji

Budownictwo

Dotychczas pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego uznawane było za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Ustawa deregulacyjna dokonała istotnej zmiany w tym zakresie. Zasady postępowania...

05.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski