Anna Rulkiewicz została nagrodzona za twórcze i skuteczne kontynuowanie wizji rozwoju firmy oraz osiągnięcie pozycji największego w Polsce prywatnego dostawcy opieki zdrowotnej. Natomiast dyrektor Warzocha za efektywną restrukturyzację publicznych instytutów medycznych i za przywracanie pacjentom onkologicznym nadziei na podjęcie szybkiego leczenia.

Poza tym  wyróżnieni zostali: Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management S.A., Waldemar Dąbrowski, dyrektor naczelny Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech S.A, Krzysztof Opawski, Ewa Paga, prezes zarządu Fundacji 2065, dr hab. Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Zbigniew Rekusz, senior partner Funduszu Mid Europa Partners, Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games S.A., Józef Wancer, prezes zarządu BGŻ S.A. oraz Mirosław Włodarczyk, prezesa zarządu Vedia S.A. Super Wektora 2013 otrzymał Janusz Lewandowski, komisarz unijny ds. budżetu i programowania finansowego.

Wektory przyznawane są przez Pracodawców RP od 2002 roku. W tym czasie nagroda ta zyskała prestiż i uznanie w środowisku nie tylko polskich przedsiębiorców, lecz także polityków, ludzi nauki i sztuki oraz w świecie mediów. Wyróżnieniem honorowane są wybitne postaci – przedsiębiorców, polityków, dziennikarzy, a także instytucje, których działalność może być wzorem dla innych.


Na temat Lux Med czytaj także tutaj >>>