Skargę na uchwałę wprowadzającą opłaty za wydanie przez samorząd farmaceutów zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe złożył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w listopadzie 2013 roku. Uchwała została wydana przez Naczelną Izbę Aptekarską w lutym 2005 roku. Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje muszą posiadać farmaceuci, którzy chcą wykonywać swój zawód w krajach Unii. Zasadność pobierania opłat zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich w roku 2012.

Przedstawiciele farmaceutów wnieśli o odrzucenie skargi, stwierdzając, że została złożona po terminie. Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich, minister może zaskarżyć do Sądu Najwyższego uchwałę NIA w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tej uchwale. Natomiast minister posiadał informację na ten temat w grudniu 2012 roku, gdy do ministerstwa trafiło pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Sąd Najwyższy podzielił opinię farmaceutów i odrzucił skargę ministra zdrowia. (mo/pap)