Spadła wartość rynku aptecznego

Wartość rynku aptecznego w pierwszych dwóch tygodniach stycznia 2015 roku spadła, w zależności od badanego segmentu, o 1,1 procenta do prawie 15 procent poniżej poziomu zanotowanego w analogicznym...

19.01.2015

Przetarg na odazotowanie w EC Siekierki rozstrzygnięty

Zamówienia publiczne

PGNiG Termika w przetargu na budowę niekatalitycznego odazotowania spalin w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie za najkorzystniejszą uznała ofertę spółki Energotechnika-Energorozruch z Gliwic. Jej...

19.01.2015

Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Budownictwo

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015