Koordynatorem tych prac został szef Kliniki Instytutu  - prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak.

Badania, którymi w ramach projektu zajmować się będą naukowcy, mają na celu wyjaśnienie mechanizmów powstawania padaczki. W Klinice Neurologii i Epileptologii Centrum od lat prowadzone są badania nad padaczką wczesnodziecięcą. Jedną z jej częstszych przyczyn jest genetyczna choroba – stwardnienie guzowate. W tej właśnie chorobie istnieje unikalna możliwość śledzenia padaczki przed wystąpieniem napadów padaczkowych, gdyż chorobę można rozpoznać zaraz po urodzeniu dziecka lub nawet przed, a napady padaczkowe występują typowo około 3-6 miesiąca życia.

Lekarze z Kliniki Neurologii i Epielptologii IPCZD już kilka lat temu podjęli próbę wpływania na epileptogenezę poprzez leczenie padaczki zanim jeszcze jest widoczna. Już teraz wskazać można, że w ten sposób zmniejsza się ciężkość padaczki i obniża ryzyko upośledzenia umysłowego u dzieci ze stwardnieniem guzowatym. Obecnie ten sposób postępowania jest coraz częściej stosowany na całym świecie.

W ramach postępu badań, na podstawie danych zgromadzonych w ramach projektu Epistop, mogą powstać nowe, skuteczniejsze sposoby leczenia padaczki oraz zapobiegania powodowanym przez nią niekorzystnym zmianom w mózgu.
 

Źródło - Centrum Zdrowia Dziecka