Czasopisma prawnicze w poszukiwaniu drogi do międzynarodowych rankingów i ministerialnych punktów

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Obecna lista czasopism naukowych jest bezprawna. Zachodzi konieczność stworzenia nowej listy w oparciu o decyzje eksperckie, a nie zarządzenia ministra - to główne przesłanie konferencji "Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej". Pewne nadzieje budzi zapowiedź przygotowywania nowego rozporządzenia, które ma uwzględnić te wymogi i zapewni jawność procedury.

25.05.2021

NIK: Liczne nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa w parkach narodowych

Środowisko Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa w siedmiu parkach narodowych. Lista stwierdzonych nieprawidłowości jest długa. W sprawie przetargu w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2018 r. Izba skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a prokuratura wszczęła śledztwo.

25.05.2021

SA: Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku konieczny przed apelacją

Wymiar sprawiedliwości

Gdy w obecnym stanie prawnym strona wniesie apelację bezpośrednio po wyroku sądu pierwszej instancji, to tak złożone pismo zostanie odrzucone. Ustawodawca przewidział, że przed wniesieniem apelacji należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

25.05.2021

Od wtorku egzaminy ósmoklasisty - pod specjalnym rygorem

Szkoła i uczeń

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne są zbliżone do obowiązujących w tym roku w maju na maturze, w marcu podczas próbnych egzaminów oraz do egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku,

25.05.2021

Nie ma rejestru kart, więc niebieskie koperty nie tylko dla niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Kwitnie proceder bezpodstawnego posługiwania się w miastach kartami parkingowymi dla niepełnosprawnych. Ani straż miejska, ani policja, nie mają narzędzi, aby z tym walczyć. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej zapowiada, że dopiero w przyszłym roku rozpocznie pracę nad budową centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.

25.05.2021

Św. Józef, czy pierwszy prezes SN? Ławnicy szukają dla siebie patrona

Wymiar sprawiedliwości

Strażacy mają św. Floriana, policjanci św. Michała Archanioła, a teraz patrona dla ławników Sądu Najwyższego szuka Rada Ławnicza. Dyskusja jest burzliwa, kandydatów co najmniej dwóch - w tym św. Józef. Prawnicy, ale i część ławników, mają jednak wątpliwości czy sąd jest miejscem dla patrona i czy święty, z jakiejkolwiek religii, nie wpłynie na postrzeganie ich bezstronności,

25.05.2021

Niezaszczepieni pracownicy tracą pracę. Pytanie, co zrobią sądy pracy

Prawo pracy

Pierwsze osoby straciły już pracę, bo nie chciały się zaszczepić przeciwko COVID-19. Pracodawcy, kalkulując potencjalne szkody, jakie dla klientów i załogi może spowodować niezaszczepiony pracownik, zaczęli wypowiadać umowy o pracę. Zdaniem ekspertów, nie można odmówić im do tego prawa, bo szczepienia są obowiązkiem pracowników i przejawem solidarności społecznej.

25.05.2021

Nie wszystkie szkoły informują o zasadach rekrutacji

Zarządzanie oświatą

Do 2 sierpnia potrwa rekrutacja do szkół średnich. Technicznie przebiega bez kłopotów, problem jednak w tym, że niektóre szkoły podstawowe nie informują uczniów o zasadach rekrutacji. Z pierwszych analiz wynika, że większość ich absolwentów wybierze się do liceów. Boją się techników, za mało wiedzą, jak wygląda nauka w tych szkołach.

25.05.2021

Klient Idea Banku odzyskał blisko milion złotych za obligacje GetBack

Prawo cywilne Rynek i konsument

W poniedziałek na konto jednego z obligatariuszy poszkodowanego w aferze GetBack wpłynęło blisko milion złotych. Zdaniem prawników to sukces, bo większość spraw jest obecnie zawieszanych na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który restrukturyzuje Idea Bank. W efekcie poszkodowani nie mają szansy na odzyskanie pieniędzy. Pomóc może jeszcze TSUE.

25.05.2021

Powiaty krytycznie o wytycznych MSWiA w sprawie dotacji klęskowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Związek Powiatów Polskich krytycznie ocenia nowe wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uważa, że zmiana wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może utrudnić samorządom korzystania z rządowego wsparcia. Samorządy pozbawiono też dotacji na przeciwdziałanie skutkom klęsk.

24.05.2021

Związki zawodowe wiedzą, o ile powinny wzrosnąć płace w 2022 r.

Emerytury i renty Prawo pracy

Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w 2022 roku wynosić nie mniej niż 8,5 proc., w państwowej sferze budżetowej - nie mniej niż 12 proc., a minimalnego wynagrodzenia za pracę – nie mniej niż 10,71 proc. Taką propozycję przedstawili Ministerstwu Finansów związkowcy z Forum Związków Zawodowych, NSZZ „S” i OPZZ.

24.05.2021

Studenckie Noble dla najzdolniejszych rozdane

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Szymon Jarosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Justyna Pelc z Politechniki Wrocławskiej, Michał Wiktor Gębicki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Julia Orłowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znaleźli się wśród zwycięzców tegorocznego konkursu na najzdolniejszych studentów.

24.05.2021

Rząd szuka pomysłów na łowienie talentów informatycznych

Szkoła i uczeń Nowe technologie Dla studenta

Wyłonienie organizacji, które zaproponują działania najlepiej realizujące cele postawione przed rządowym Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 - to cel adresowanego do uczniów i studentów konkursu organizowanego wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji.

24.05.2021

RPO interweniuje w sprawie zwolnień profesorów krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich podejmując interwencję w sprawie decyzji o zwolnieniach krakowskich profesorów. I zwrócił uwagę, że narusza to zasadę równego traktowania, jeśli dotyczy tylko osób krytycznie nastawionych wobec władz uczelni i związku zawodowego

24.05.2021

MF: Ulgi dla firm na innowacyjność już w przyszłym roku

CIT Prawo gospodarcze

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zapowiedział w poniedziałek, że pakiet ulg związanych z innowacyjnością jest efektem wielomiesięcznych konsultacji z rynkiem. Chcemy, aby z tego pakietu firmy skorzystały już od stycznia - zadeklarował, prezentując pakiet zmian w podatkach, wynikających z programu Polski Ład.

24.05.2021

Gowin: Umowy cywilnoprawne nie będą zlikwidowane, lecz oskładkowane

Prawo pracy

Umowy cywilnoprawne nie będą zlikwidowane. Chodzi o zlikwidowanie różnicy w oskładkowaniu umów zleceń i umów o pracę - powiedział w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin. Według niego, umowy o dzieło powinny pozostać bez zmian. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniami dla samozatrudnionych, by nie stracili na rozwiązaniach podatkowych z Polskiego Ładu.

24.05.2021

Minister rozwoju rozmawia z biznesem o podatkach w Polskim Ładzie

Ordynacja CIT PIT

Trzeba ochronić klasę średnią przed drastycznym wzrostem podatków – stwierdził w poniedziałek wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. I zapowiedział rozpoczęcie konsultacji Polskiego Ładu z przedsiębiorcami. Przedmiotem dyskusji mają być m.in. projekty dotyczące m.in. zmian w Kodeksie pracy, lądowej energetyki wiatrowej, a także zaproponowane rozwiązania podatkowe.

24.05.2021

Webinarium akcji Masz Głos Fundacji Batorego o planach zagospodarowania przestrzennego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ciągle zmieniające się uwarunkowania prawne stawiają nie lada wyzwania zarówno przed władzami samorządowymi, jak i mieszkańcami. Co warto wiedzieć, aby rozumieć plany zagospodarowania przestrzennego i decydować o swoim otoczeniu? Akcja Masz Głos Fundacji Batorego wyjaśni to podczas zaplanowanego na wtorek webinarium.

24.05.2021

Olsztyn: Juszczyszyn domaga się przywrócenia do orzekania, Nawacki nadal odmawia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Olsztynie z żądaniem przywrócenia go do orzekania. Prezes sądu Maciej Nawacki po raz kolejny odmówił i oświadczył, że dopuści go do pracy wtedy, gdy zostanie uchylona uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszeniu go w wykonywaniu czynności sędziowskich.

24.05.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski