Od roku 2015 zmiana zadań NFZ

Od roku 2015 zmieni się rola Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyceną świadczeń zamiast Funduszu zajmie się Agencja Oceny Technologii Medycznych. NFZ pozostanie płatnikiem i będzie odpowiedzialny za...

29.12.2014

Kobiety królują w sferze samorządowej

Z roku na rok rośnie liczba etatów w urzędach państwowych. Natomiast z danych GUS wynika, że to właśnie paniestanowią aż 65 proc. zatrudnionych pracowników samorządowych.

29.12.2014

Chiński uczeń pod ciągłą presją

Nastawiony na zdawanie egzaminów system edukacji i wygórowane ambicje rodziców sprawiają, że chińskie dzieci od najmłodszych lat poddawane są bardzo silnej presji. Wiele z nich całe dni spędza nad...

29.12.2014

Pakiet onkologiczny na razie bez hoteli dla pacjentów

Szpitale onkologiczne nie ogłosiły, jak dotąd, przetargów na zapewnienie miejsc hotelowych dla pacjentów poddawanych chemioterapii lub innym zabiegom. Zarządzenie prezesa NFZ na ten temat zostało...

29.12.2014

MF określił wzór formularza PIT-16Z

Minister finansów określił wzór podatkowy, który umożliwi podatnikom prawidłowe zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej...

29.12.2014