URPL informuje, że właściwe organy krajowe pracują nad szybkim wykryciem wszystkich podejrzanych o sfałszowanie serii i nad wprowadzeniem działań mających na celu ochronę zdrowia obywateli UE. Równolegle do śledztwa, wycofuje się z obrotu w UE wszystkie fiolki, w przypadku których zachodzi podejrzenie, że zostały naruszone.

Władze państw członkowskich rozważają także wprowadzenie tymczasowych rozwiązań włącznie z wstrzymaniem w obrocie podejrzewanych produktów, lub ograniczeniami w imporcie równoległym.

Poza tym, oprócz wstępnych informacji o kradzieży leku przeciwnowotworowego Herceptin (trastuzumab), potwierdzono kradzież dwóch innych leków: Alimta (pemetreksed) i Remicade (infliksymab). Organy krajowe prowadzą badania próbek z serii znajdujących się w obrocie. Do tej pory nie znaleziono dowodów na to, żeby w obrocie znajdowały się naruszone fiolki leku Alimta lub Remicade.

Numery serii leku Herceptin, których dotyczy naruszenie to: H4311B07, H4329B01, H4284B04, H4319B02, H4324B03, H4196B01, H4271B01, H4301B09 i H4303B01, H4143B01, H4293B01, H4180B01 i N1010B02.

Numery serii leku Alimta, których dotyczy naruszenie to: C134092E, C021161E i C160908C.

Numery serii leku Remicade, których dotyczy naruszenie to: 3RMA66304, 3RMA67102, 3RMA68106 i 3RMA67602.

Ostrzega się pracowników opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej przed fiolkami zawierającymi sfałszowany lek Herceptin oraz informuje o zaobserwowanych do tej pory oznakach, mogących wskazywać na to, że fiolka nie jest oryginalna, tj.:

-  numery serii i terminy ważności na większości fiolek nie zgadzają się z podanymi na opakowaniu zewnętrznym;

-  w niektórych fiolkach znajduje się płyn (lek Herceptin jest proszkiem o zabarwieniu białym do żółtego);

-   oznaki naruszenia na gumowych korkach, aluminiowych uszczelnieniach lub wiecz

- sfałszowane fiolki są oznakowane jako włoski lek Herceptin® 150 mg