Studia podyplomowe coraz popularniejsze

Polacy chętnie wybierają się na studia podyplomowe. Jedni w ten sposób chcą wspierać swoją karierę zawodową, inni traktują takie późne studia jako sposób na zmianę pracy, a nawet zawodu. Na studia...

04.03.2015

Spółki cywilnej nie trzeba rejestrować

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana rozmiarami i...

04.03.2015

NIK o budowie terminalu LNG

Budownictwo

Z kontroli NIK wynika, że opóźnienia w uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu wynikają przede wszystkim z faktu, że spółki GAZ-SYSTEM oraz PLNG, odpowiedzialne za kluczowe działania związane z tą...

04.03.2015

Unieważniono przetarg na gdańskie Centrum Leczenia Oparzeń

Zamówienia publiczne

Gdański Uniwersytet Medyczny unieważnił przetarg na budowę Centrum Leczenia Oparzeń, gdyż wszystkie złożone oferty przewyższały środki, jakimi dysponują władze uczelni. W efekcie wykonawcy nie ma a...

04.03.2015

W Rudnicy nie ma już ulicy Bieruta

Samorząd terytorialny

We wsi Rudnica w Lubuskiem nie ma już ul. Bieruta. Rada Gminy Krzeszyce jednogłośnie podjęła uchwałę, że będzie to ul. Gorzowska. O zmianę nazwy apelował dyr. Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej...

04.03.2015