Trzecia dawka szczepionki przeciwko Covid-19 - wszystko, co warto wiedzieć

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Od 2 listopada wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i zaszczepili się skutecznie dwiema dawkami, co najmniej sześć miesięcy temu, mogą przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer lub Moderna. Zarejestrować można się przez infolinię, sms, Internetowe Konto Pacjenta, czy w punkcie szczepień. E-skierowania są wystawiane automatycznie, także ozdrowieńcom. Trzecia dawka wydłuża o rok ważność certyfikatu covidowego.

15.11.2021

Więcej seniorów pracuje, rząd zapowiada kolejne zachęty

Emerytury i renty Prawo pracy

Przybywa osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 60. roku życia, ale rząd chce jeszcze wzmocnić ten trend i zapowiada kolejne rozwiązania mające zachęcać tę grupę do pozostawania w pracy lub podejmowania nowej. W grudniu 2020 roku pracujących emerytów było o około 35 proc. więcej niż w grudniu 2015 r.

14.11.2021

Eksperci PAN: Władze nie reagują adekwatnie do zagrożenia Covid-19

Koronawirus szczepienia

Poważny niepokój budzi brak adekwatnej do powagi sytuacji epidemicznej reakcji ze strony władz państwowych. W konfrontacji z czwartą fala zachorowań na COVID-19 w Polsce każdy z nas został pozostawiony samemu sobie - stwierdza w najnowszym stanowisku zespół do spraw COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademi Nauk. I apeluje o przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki.

13.11.2021

Nowa ustawa dopuści dziennikarzy do strefy przygranicznej

Administracja publiczna

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że przygotowywana ustawa w sprawie strefy przygranicznej uwzględni prawo do wykonywania zawodu i przekazywania informacji przez dziennikarzy. Będą oni mogli tam przebywać na zasadach określonych przez Straż Graniczną, a z tej możliwości będą mogły korzystać redakcje mediów o zasięgu ogólnopolskim.

13.11.2021

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w rankingu „Best Global Universities”

Zawody medyczne

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich polskich uczelni medycznych w kolejnej edycji rankingu „Best Global Universities”. Należy on do najbardziej prestiżowych rankingów akademickich świata. Tym razem sklasyfikowano 1750 uczelni z 90 krajów, w tym aż 42 z Polski.

13.11.2021

Spór o Łysiec, czyli niebezpieczna zmiana granic parku narodowego

Środowisko Administracja publiczna

Czy można okroić park narodowy z cennych przyrodniczo terenów, a w zamian dać mu grunty o mniejszym znaczeniu dla przyrody? To właśnie robi Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ale pod względem prawnym sytuacja jest bardzo niejednoznaczna. Zdaniem organizacji ekologicznych przeprowadzenie tej operacji będzie niebezpiecznym precedensem.

13.11.2021

Klimatyzacja z funkcją grzania z prawem do ulgi termomodernizacyjnej

Domowe finanse PIT Polski Ład

Polski Ład modyfikuje ulgę termomodernizacyjną, zmieniając moment poniesienia przez podatnika wydatku na takie przedsięwzięcie. Z ulgi tej wyeliminowane też zostaną kotły węglowe, co ma służyć popularyzacji źródeł ogrzewania napędzanych odnawialnymi źródłami energii. Organy skarbowe uznają prawo do odliczenia wydatków na zakup klimatyzatora z funkcją grzania w ramach tej ulgi.

13.11.2021

Jest projekt w sprawie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej

Administracja publiczna

Rząd pracuje nad projektem, umożliwiającym wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. To rozwiązanie ma zastąpić ograniczenia obowiązujące obecnie w ramach stanu wyjątkowego. Rząd chce również, by funkcjonariusze Straży Granicznej mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

12.11.2021

Rząd: Jan Kanthak został wiceministrem aktywów państwowych

Administracja publiczna

Jan Kanthak został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku został wybrany do Sejmu IX kadencji w okręgu lubelskim. Zasiada w sejmowych Komisjach Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych. Wcześniej był m.in. rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.11.2021

Nierówność płci wciąż widoczna w różnicy płac. RPO wskazuje, jak temu przeciwdziałać

Prawo pracy Finanse

Luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce zwiększyła się. W 2019 r. mężczyźni zarabiali średnio o blisko 9 proc. więcej niż kobiety, podczas gdy w 2015 r. ta przewaga wynosiła około 7 proc. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, co należy zrobić, aby wyeliminować tę przeszkodę, będącą zarazem wyrazem nierówności płci.

12.11.2021

Nowe przepisy mają ułatwić nabór do Służby Ochrony Państwa

Administracja publiczna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zwiększyć liczbę funkcjonariuszy w Służbie Ochrony Państwa. W tym celu planuje przyśpieszyć procedury przyjmowania nowych osób do tej służby. Zmiany są ściśle związane z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

12.11.2021

NFZ zmienił plan finansowy. Są dodatkowe środki na onkologię

Pacjent Finanse Opieka zdrowotna

O ponad miliard złotych wzrosły środki w planach finansowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazał w piątek NFZ. To efekt m.in. zmiany wyceny niektórych świadczeń. Korekty w planie finansowym NFZ zostały zaakceptowane przez resorty finansów i zdrowia.

12.11.2021

UOKiK: W listopadzie kolejne etapy prac nad projektem o pokazach handlowych

Rynek i konsument

Projekt dotyczący pokazów handlowych jest po etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji społecznych; w listopadzie planowane jest skierowanie go do kolejnych etapów procedury legislacyjnej - przekazał w piątek Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.11.2021

Śmierć kobiety w ciąży. Rzecznik interweniuje w MZ i NFZ

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia ma dokonać kontroli w szpitalu w Pszczynie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przesłanie jej wyników i pyta również czy Ministerstwo Zdrowia planuje własną kontrolę po tej tragedii i czy rozważa wystąpienie do konsultanta w ochronie zdrowia o ocenę leczenia pacjentki.

12.11.2021

Do którego sądu składamy pozew? Przepisów o właściwości miejscowej jest wiele

Wymiar sprawiedliwości

Do którego sądu należy kierować sprawę o zapłatę, o rozwód, o wydanie rzeczy? Znaczenie mają regulacje dotyczące właściwości miejscowej i rzeczowej. Pomylić się przy tym łatwo – bo nie każdy sąd jest właściwy do rozpoznania każdej sprawy. A błąd powoda może mieć dla niego nieprzyjemne konsekwencje - nawet wydłużenie postępowania sądowego.

12.11.2021

Wypłata środków z PPK nie musi wiązać się z zapłatą podatku

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK), korzystający z oszczędności zgromadzonych w tym programie, nigdy nie płaci z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, nie płaci także podatku od zysków kapitałowych.

12.11.2021

Starostowie stracą częściowy nadzór na stacjami kontroli pojazdów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Ministerstwo Infrastruktury chce odebrać starostom nadzór nad procesem badania technicznego przez stacje kontroli pojazdów i przekazać go Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Samorządowcy wskazują, że problemem jest brak w projekcie jasnego podziału kompetencji między starostami a TDT.

12.11.2021

Zeznania świadka – bywa, że nie odpowie na kluczowe pytania

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pozwy i odpowiedzi na pozew zawierają często liczne wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Nie zawsze jednak świadek dysponuje wiedzą, która jest istotna w sprawie. Zgłaszając w postępowaniu cywilnym wniosek o jego przesłuchanie warto również pamiętać, że obecnie świadek może składać zeznania także na piśmie.

12.11.2021

Kamera w sklepie nie jest do dyspozycji szkoły

Zarządzanie oświatą RODO

Szkoła nie ma podstawy prawnej do korzystania z monitoringu w okolicznych sklepach - nawet, gdy są one ulubionym miejscem, do którego przychodzą uciekający z lekcji uczniowie. Skorzystanie z nagrań dałoby się uzasadnić jedynie, gdy w szkole dojdzie do jakiegoś zdarzenia.

12.11.2021

Frankowicz kredyt unieważni, ale na wykreślenie hipoteki poczeka

Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości

Frankowicze mają duże problemy z wykreśleniem hipoteki z ksiąg wieczystych swoich nieruchomości. Nie wszystkie banki honorują wyroki unieważniające umowy kredytowe, często grają na czas. Długo też czeka się na wykreślenie hipoteki w sądzie. A banki uważają, że to prawnicy mieszają w głowach frankowiczów i każą im występować o wykreślenie hipoteki, kiedy jeszcze wyrok nie jest prawomocny.

12.11.2021