Kapitał ludzki niewykorzystanym atutem polskich firm

HR

W corocznym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego na temat konkurencyjności gospodarek świata Polska zajmuje43 miejsce. Jednak pod względem innowacyjności dopiero 72, awydajności rynku pracy 79....

02.02.2015

Kancelaria Chałas i Wspólnicy świętuje 20-lecie

Rynek

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wkracza w 20-ty rok działalności. Specjalizacje kancelarii to m.in. prawo spółek, prawo bankowe i instrumentów finansowych, proces, własność intelektualna, nowe...

02.02.2015

Medycyna: jedna z inteligentnych specjalizacji Podlasia

Medycyna ma być jedną z dziedzin, które na Podlasiu mają być wspierane dzięki funduszom Unii Europejskiej na badania i rozwój, jako tzw. inteligentne specjalizacje regionu - zakłada projekt programu...

01.02.2015

UOKiK: systemy promocyjne typu piramida zabronione

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował system wzajemnych darowizn Apolandia.com funkcjonujący w ramach strony darczyncy.eu. Każdy, kto chciał zostać uczestnikiem aktywnym...

01.02.2015

NFZ: kolejne świadczenia w aplikacji Kolejki Centralne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), dostępnej pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/, została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących...

01.02.2015

Mostostal Zabrze z umową dla KGHM za 18 mln zł

Zamówienia publiczne

KGHM Polska Miedź zleciła spółce Mostostal Zabrze realizację sieci gazowej tlenu i azotu za ok. 18,1 mln zł w ramach umowy ramowej zawartej w maju 2013 r. na zabudowę pieca w Hucie Miedzi Głogów I -...

01.02.2015

Chory pracownik nie ma prawa do podwójnych świadczeń

Jeżeli pracownik pracował przez kilka godzin, a następnie na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy przysługuje tylko wówczas, gdy pracownik nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za...

01.02.2015