Wyróżnione prywatne jednostki to:

•    Centra Medyczne Medyceusz sp. z o.o. w zakresie działalności Centra Medyczne Medyceusz - Szpital w Łodzi

•    EMC Instytut Medyczny S.A. w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego św. Rocha w Ozimku

•    Intercard Sp. z o.o. w zakresie działalności Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

Pozostałe wyróżnione szpitale to jednostki publiczne:

•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. Bł. Marty Wieckiej

•    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

•    Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w zakresie działalności Szpitala Powiatowego

•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

•    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

•    Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w zakresie działalności Szptiala im. Kazimierza Dłuskiego

•    Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w zakresie działalności Zespołu Opieki Szpitalnej

•    Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie w zakresie działalności Zakładu Usług Szpitalnych Instytutu Medycyny Wsi

•    Szpital Wojewódzki w Opolu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

•    Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

•    Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w zakresie działalności Szpitala Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc

•    Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego im. św. Łukasza w Końskich

Dziewięć szpitali uzyskało akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie www.cmj.org.pl