Rada przygotuje stanowiska dotyczące oceny leku Erbitux (cetuksymab) we wskazaniu: leczenie pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami w skojarzeniu z chemioterapią opartą na irynotekanie, a także stanowiska dotyczące usunięcia świadczeń obejmujących: podawanie oksaliplatyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C22.0 (rak komórek wątroby), podawanie lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C83 (chłoniak nieziarniczy rozlany), podawanie nelarabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C84.5 (inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T), podawanie paklitakselu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C60 (nowotwór złośliwy prącia) oraz podawanie pazopanibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C54 (nowotwór złośliwy trzonu macicy); C80 (nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia), realizowanych w zakresie „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Przygotowane również zostaną opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Opinie będą dotyczyć następujących programów:

• „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Józefów",
• „Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020",
• „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 1 - miasto i gmina Bierutów",
• „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok",
• „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18" (Gmina Oleśnica),
• „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałanie problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Ząbkowice Śląskie",
• „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w gminie Ustka na lata 2015-2016",
• „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2019" (Miasto Gniezno),
• „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018" (Miasto Wałbrzych),
• „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w gminie Trzebnica na lata 2014-2016",
• „Program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi onkogennemu HPV" (Gmina Siechnice).
• „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2014-2016",
• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020",
• „Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w gminie Kamieniec Ząbkowicki",
• „Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania piersi do mammografii" (miasto Milanówek),
• „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego 2014-2016".
• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN" (miasto Kędzierzyn-Koźle),
• „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy u uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne",
• „Program rozpoznawania wad postawy i rehabilitacji wśród dzieci i młodzieży" (gmina Siechnice),
• „Program psychiatryczny – terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów" (województwo wielkopolskie).
• „Program profilaktyczny chorób nowotworowych (ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego) „wygraj z rakiem” dla mieszkańców miasta i gminy Strzegom na lata 2014-2016",
• „Program pilotażowy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" (miasto Dąbrowa Górnicza).