Firmy, które zbierają dane - Acxiom Corp. i LexisNexis tłumaczą, że mają one być używane tylko w celach marketingowych, a nie w celach medycznych. Nie powinny trafiać też do medycznych rejestrów. Jednak wiadomo, że obie firmy sprzedają dane ubezpieczycielom, same tłumaczą, że tylko po to, aby ubezpieczyciele mogli zaoferować lepsze usługi swoim klientom.

Na przykład dane dotyczące tego, jakie leki wykupuje pacjent oraz jakie produkty kupuje w sklepach, czy korzysta z zajęć sportowych itd., mogą posłużyć do oceniana ryzyka występowania danych schorzeń i tym samym do określania ryzyka ubezpieczeniowego.

Pacjenci oraz ich prawnicy protestują, wskazując, że zbieranie tego typu danych na tak dużą skalę może zagrozić relacji pacjent – lekarz oraz naruszyć prawo do prywatności.

Cały artykuł www.forsal.pl