O wsparcie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą i posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekty mogą dotyczyć zarówno przebudowy i rozbudowy obiektów ochrony zdrowia jak również  zakupów aparatury i urządzeń medycznych. Nabór wniosków potrwa do 4 lipca 2014. Rozstrzygnięcie zaplanowano na listopad 2014.

- Z myślą o pacjentach systematycznie podnosimy standard szpitali i przychodni w regionie, co można zauważyć korzystając z placówek służby zdrowia. W tym roku zainwestujemy kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych w modernizację i rozbudowę infrastruktury, a także na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji - podkreślił marszałek województwa Piotra Całbecki

Ogłoszenie konkursu było możliwe dzięki dodatkowym środkom, które województwo otrzymało za sprawne wdrażanie programu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (poprzednika Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Łączna pula dodatkowych środków, obejmujących zarówno środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, to 115 milionów euro, czyli pół miliarda złotych.

Samorząd przygotowuje także marszałkowski program doposażenia oddziałów położniczych, którym objęte zostaną wszystkie takie jednostki w regionie. Finansowany z RPO budżet programu to 5 milionów złotych.