Bezrobotni i studenci otrzymają świadczenie rodzicielskie

Ubezpieczenia społeczne

Wszystkie kluby sejmowe opowiedziały się w czwartek za dalszymi pracami nad projektem wprowadzającym nowe świadczenie rodzicielskie -1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym urodzi się dziecko, a...

14.05.2015

NIK krytycznie o dowożeniu dzieci do szkół

Część wielkopolskich gmin nie potrafi zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieciom i uczniom dowożonym do szkół i przedszkoli. Taki jest wniosek po kontroli przeprowadzonej przez poznańską...

14.05.2015

Ponad pół miliarda euro na niskoemisyjny transport miejski

Samorząd terytorialny

Do miast subregionalnych, czyli tych, które nie są wojewódzkimi, trafi 600 mln euro na inwestycje w niskoemisyjny transport miejski - mówił w czwartek wiceszef MIR Waldemar Sługocki. Miasta te będą...

14.05.2015

Poznański Sąd Okręgowy ma nowy budynek

130 mln zł kosztował nowy, otwarty w czwartek budynek Sądu Okręgowego w Poznaniu. W gmachu prowadzone będą sprawy cywilne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

14.05.2015

Dwie wojskowe agencje połączą w jedną

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac projekt ustawy łączącej Wojskową Agencję Mieszkaniową z Agencją Mienia Wojskowego, co ma przynieść korzyści organizacyjne i oszczędności. Wiceszef MON...

14.05.2015

Wyrąb obumarłej rośliny będzie łagodniej karany

Środowisko

Urzędnicy będą brać pod uwagę okoliczności, w których drzewo zostało usunięte bez wcześniejszego uzyskania zgody. Jeśli właściciel sam zdecyduje się na wyrąb obumarłej lub nierokującej szansy na...

14.05.2015

WF obowiązkowy na uczelni

Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe na każdym poziomie studiów, na kierunkach dziennych i zaocznych wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

14.05.2015