Włochy: wzrost zgonów na powikłania pogrypowe

Setki osób zmarły w ostatnich miesiącach we Włoszech z powodu powikłań pogrypowych, ponieważ się nie zaszczepiły - szacuje krajowy Instytut Służby Zdrowia.W 2015 roku w wyniku psychozy na tle...

15.04.2015

Jest już projekt ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej

Wprowadzenie możliwości udzielania nieodpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnej obywatelom o niskim statusie materialnym - to podstawowy cel nowej ustawy, której projekt zaakceptował we wtorek rząd.

15.04.2015

Zasady wyłączenia sędziego w Trybunale Konstytucyjnym

W czwartek 16 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną dotyczącą zasad wyłączenia sędziego. Skarżący uważa, że udział tych samych sędziów w dwóch kolejnych postępowaniach...

15.04.2015

Powstanie druga jezdnia S3 z Sulechowa do Zielonej Góry

Budownictwo

10 kwietnia 2015 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Strabag na realizację budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku od Sulechowa do węzła Zielona Góra Północ o długości 13,4 km i wartości...

15.04.2015

Rząd ma plan walki z przestępczością gospodarczą

W 2014 roku doszło w Polsce do 163 tys. przestępstw gospodarczych, co było rekordem z ostatnich 12 lat. Na nich to właśnie Skarb Państwa traci najwięcej pieniędzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych...

15.04.2015

Co roku popełnia samobójstwo około 300 nastolatków

W Polsce co roku popełnia samobójstwo około 300 osób w wieku 16-19 lat. Te dane nie obrazują prawdziwej skali problemu, gdyż nie ma dobrego ogólnopolskiego rejestru samobójstw - uważa psychiatra dr...

15.04.2015

UZP: w przetargach wyborczych łamano prawo

Zamówienia publiczne

Najwyższa Izba Kontroli i Urząd Zamówień Publicznych postanowili przyjrzeć się bliżej temu, w jaki sposób udzielano zamówień na systemy informatyczne dla Krajowego Biura Wyborczego. Wyniki kontroli...

15.04.2015

Nie wyłoniono kandydata na stanowisko prezesa ZUS

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zakończył się nabór na stanowisko prezesa ZUS; powołany przez ministra pracy zespół konkursowy nie wyłonił kandydata - podał we wtorek resort. Obowiązki...

15.04.2015