Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - krok po kroku

Od 15 lipca wszyscy chętni mogą darmowo przetestować LEX Navigator Procedury Prawa Pracy. Prezentujemy kolejną z dostępnych w programie procedur - nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Wyłonienie kandydata do pracy w samorządzie terytorialnym na wolnym stanowisku urzędniczym jest określone przepisami prawa i przebiega w sposób sformalizowany, w formie procedury naboru.

Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 11 ust. 1 stanowi, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny, co służy wyłonieniu najlepszego kandydata, spełniającego wszelkie wymagania. Procedura naboru powinna być transparentna i zawierać przejrzyste kryteria oceny kandydatów. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa regulamin, którego podstawą prawną jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn zm.). Regulamin rozstrzyga kwestie szczegółowe, jak np. sposób i miejsce składania dokumentów, przebieg i formę rozmów kwalifikacyjnych itp.

Zgodnie z ustawą wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, albo nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór, czy też, mimo przeprowadzonego naboru, nie został zatrudniony pracownik. Zatem procedura naboru rozpoczyna się z chwilą zwolnienia stanowiska urzędniczego.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>> www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze--krok-po-kroku

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 1 sierpnia 2013 r.