Uczelnie muszą się reklamować

Gimnazja i licea, tak jak szkoły wyższe, zmagają się z niżem demograficznym. Coraz częściej reklamują się więc w internecie, kinach i na ulicach, czasem sięgają też po pomoc specjalistów, np. agencji...

23.04.2014

Spadło zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec lutego wyniosło 63,9 proc. całości wobec 68,2 proc. na koniec poprzedniego miesiąca i 69,7 proc. na koniec 2013 r. - podał resort finansów we wtorek w...

23.04.2014

GDDKiA liczy na jakość a nie tylko na najniższą cenę

Zamówienia publiczne

Po kilkunastu miesiącach apeli branży budowlanej urzędnicy zaczynają odchodzić od kryterium ceny w stronę jakości prac przy wyborze wykonawców. To kolejny krok w dobrym kierunku - donosi...

23.04.2014

Budimex dokończy autostradę A1

Zamówienia publiczne

Oferta Budimexu okazała się najkorzystniejszą w przetargu na dokończenie budowy 15-kilometrowego fragmentu odcinka autostrady A1 od węzła Sójki do węzła Piątek w województwie łódzkim.

23.04.2014

Ile zarabia wójt?

Samorząd terytorialny

Ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do kompetencji rady gminy. Podejmując decyzję o wysokości wynagrodzenia wójta, rada gminy jest ograniczona ustawą o pracownikach samorządowych, która...

23.04.2014

GlaxoSmithKline i Novartis: wiązana sprzedaż jednostek

Dwaj najwięksi na świecie producenci leków - GlaxoSmithKline i Novartis - zdecydowali się na wiązaną sprzedaż swoich jednostek. Firmy zamierzają także połączyć swoje działy zajmujące się lekami bez...

23.04.2014

F-gazy: przepisy implementujące jeszcze w tym roku

Środowisko

Ministerstwo Środowiska opracowało projekt założeń do ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazach), która wdroży do...

23.04.2014

Rady rodziców pod lupą fiskusa

Urząd skarbowy wzywa rady rodziców do składania zeznań CIT-8, mimo że przepisy tego nie wymagają. Winą za taki stan rzeczy eksperci obarczają niejasne regulacje....

23.04.2014

Prezes KIO: skarg do sądów będzie więcej

Zamówienia publiczne

Po tym jak Trybunał Konstytucyjny uznał, że dochodząca nawet do 5 mln zł, opłata od skargi na orzeczenie KIO jest niezgodna z Konstytucją, Krajowa Izba Odwoławcza spodziewa się zwiększenia liczby...

23.04.2014

Polskie miasta w europejskiej czołówce innowacyjności

Samorząd terytorialny

Trzy polskie miasta - Gdańsk, Kraków i Warszawa - znalazły się w grupie 21 finalistów konkursu dla innowacyjnych miast Europy, sponsorowanego przez byłego burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga...

23.04.2014

Chorzy na raka poczekają na zabiegi w hotelu

Chorzy na raka nie będą tygodniami przebywać w placówce medycznej. Szpital będzie musiał im zapewnić nocleg w hotelu i dowozić na zabiegi. Takie propozycje zawarte są w tzw. pakiecie antykolejkowym...

23.04.2014

Został jeszcze tydzień na złożenie PIT za 2013 rok

30 kwietnia upływa termin składania zeznań podatkowych. Szybsze złożenie PIT-u pozwoli nie tylko na szybsze uzyskanie ewentualnego zwrotu, lecz także na uniknięcie kary skarbowej. Przekroczenie...

23.04.2014