Narażonych na zarażenie jest 15 osób, u 10 wystąpiły objawy chorobowe. Hospitalizowano 13 osób. Trafili oni do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Włośnica jest chorobą przenoszoną ze zwierząt na ludzi powodowaną przez pasożyty z rodzaju Trichinella. Nosicielami może być wiele zwierząt, zarówno dzikich jak i domowych, w tym przede wszystkim świnie, dziki i konie.

Cały artykuł www.onet.pl