Nagrody za prace dot. prawa handlowego

Artur Bilski i Piotr Kmiecik z UW oraz Magdalena Kalinowska z Uniwersytetu Łódzkiego to m.in. laureaci konkursu miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny...

04.07.2015

Prezydent podpisał ustawę "złotówka za złotówkę"

Ubezpieczenia społeczne

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń; będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - zakłada tzw. ustawa złotówka za złotówkę, którą w...

03.07.2015

NIK: outsourcing kadr w TVP dobrze służył spółce

NIK ocenił, że działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania są gospodarne, jednak outsourcing wiąże się z ryzykiem roszczeń, a przy współpracy z producentami zewnętrznymi zabrakło...

03.07.2015