Planowana inwestycja dotyczy odcinka Olsztyn - Szczytno w ciągu linii kolejowej nr 219 i odcinek Szczytno - Szymany na linii nr 35. Ponadto, zadanie przewiduje także budowę 1,6 km nowej linii biegnącej od stacji Szymany do terminalu portu lotniczego wraz peronem i wiatą peronową przy terminalu oraz budowę Lokalnego Centrum Sterowania ruchem na stacji w Szczytnie.

Najtańsza oferta o wartości 61,33 mln zł, należy do konsorcjum spółek z grupy NDI. Budżet zamawiającego wynosi natomiast 68,39 mln zł.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje kryterium najniższej ceny. Zwycięski wykonawca musi zrealizować całe przedsięwzięcie w terminie 12 miesięcy.

Warto nadmienić, iż koszt budowy nowego lotniska w Szymanach jest szacowany na ok. 200 mln zł. Unijne dofinansowanie ma wynieść do 76 proc. By jednak unijna dotacja nie przepadła, inwestycja musi zostać oddana do użytku w 2015 r.

Inwestor tj. samorządowa spółka Warmia i Mazury, zakłada, że początkowo terminal będzie obsługiwał rocznie ok. 300 tys. pasażerów. Lotnisko w Szymanach powstanie w miejscu dawnego obiektu wojskowego.

Źródło: www.wnp.pl