Katowice: pracownicy kultury protestowali ws. płac

Podjęcia działań zmierzających do podniesienia płac pracowników kultury żądają przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Muzealników i innych Instytucji Kultury NSZZ Solidarność. W...

13.10.2015

Więcej upadłości konsumenckich po zmianie prawa

Od 31 grudnia 2014 r., do 30 czerwca 2015 r. sądy rozpoznały 1235 wniosków, z których 699 zakończyło się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej i wdrożeniem procedury oddłużeniowej - poinformowało...

13.10.2015

Rynek pracy i edukacja publiczna nadal się rozmija

Pomimo spadku bezrobocia w Polsce wciąż wielu młodych ludzi ucieka z kraju w poszukiwaniu pracy. Według przedsiębiorców to efekt tego, że szkoły i uczelnie w Polsce słabo kształcą młodych ludzi pod...

13.10.2015

Eutanazja: leczenie objawowe i wsparcie psychiczne

Dawniej pojmowano eutanazję jako proces naturalnej śmierci w chorobie, którą powinni stosować medycy przez leczenie objawowe oraz psychiczne wsparcie zapewniane każdemu choremu aż do końca jego dni....

12.10.2015

Nowy prezes spółki Diagnostyka

Nowym prezesem spółki Diagnostyka został 2 października 2015 roku Jakub Swadźba. Decyzję w tej sprawie podjęło Zgromadzenie Wspólników spółki. Dotychczasowy prezes zarządu - Barbara Kopeć pozostaje w...

12.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski