RPD: subwencja dla MOW do poprawki

Samorządy nie są w stanie zapewnić środków na właściwą organizację pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Problemem jest naliczanie subwencji oświatowej od chwili przybycia wychowanka do...

09.07.2015

Wojsko w razie potrzeby pomoże Straży Granicznej

W przypadku zakłócenia porządku publicznego w rejonie przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej, czyli na obszarze gmin przyległych do granicy, Straż Graniczna będzie mogła skorzystać ze...

09.07.2015

Kiedy gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Finanse samorządów

Jeśli w momencie wytworzenia danej inwestycji gmina działa zarówno w charakterze podmiotu publicznego, jak i podatnika VAT, to w takich przypadkach prawo do odliczeń podatku naliczonego gminie...

09.07.2015

Rzecznik praw dziecka dostanie akta sądowe

Przesyłanie akt sądowych do biura Rzecznika Praw Dziecka oraz zapewnienie mu konfidencjonalności działania - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja ustawy o RPD. Zmiany mają ułatwić pracę urzędu.

09.07.2015