Banki zadbają o edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczyna się Druga Edycja Programu TalentowiSKO. To kontynuacja Programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. Łączy naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

Tegoroczny Program uczy dzieci ze szkół podstawowych porozumienia między członkami zespołu, debatowania i sprawnego argumentowania. Rozwija cechy przedsiębiorcy – menedżera. Gimnazjaliści będą pracować w zespołach projektowych. Zaplanują działania promocyjne i reklamowe w kontekście działań przedsiębiorstwa. Poznają sposoby rozwiązywania konfliktów oraz negocjacji. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych porównają postawy polskich menedżerów z biznesmenami z innych krajów świata. Poznają zasady etykiety w biznesie. Nauczą się postawy dialogu i otwartości w biznesie międzynarodowym.

Pracownicy Banków Spółdzielczych pokazują poprzez TalentowiSKO inne podejście do pieniądza. Dzieci i młodzież często słyszą, że zarabianie i posiadanie pieniędzy związane jest z wyrzeczeniami. Podczas, gdy wystarczy oprzeć pracę o talent, który mamy. Wówczas staje się ona przyjemnością, a pieniądze pojawiają się przy okazji.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 września 2014 r.