Pozew mamy już gotowy –mówi „Rzeczpospolitej" Jan Golba, burmistrz Muszyny. – Domagamy się, by prezes GUS ustalił liczbę naszych mieszkańców zgodnie ze stanem kartoteki ewidencji ludności – wyjaśnia.

Burmistrz Muszyny pozwie GUS za zaniżoną subwencję oświatową>>

Według gminnej dokumentacji 31 grudnia 2012 r. Muszynę zamieszkiwały 4902 osoby. GUS twierdzi natomiast, że liczba mieszkańców w tym dniu wynosiła 5115. W rezultacie subwencja oświatowa dla Muszyny została w 2014 r. obniżona o prawie 1,5 mln zł. Gmina zamierza dowodzić w sądzie, że wyliczenia oparto na niewłaściwych danych.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 2 września 2014 r.

Dyrektor musi udostępnić dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji>>

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej Polecamy: "Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej">>
 

 

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>