Samorząd ma swobodę w wyborze kontrolującego
Procedurę kontroli gospodarowania dotacjami przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego reguluje art. 80 ustawy o systemie oświaty. Przepis szczegółowo opisuje prof. Antoni Jeżowski w książce "Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej"
Podkreśla, że organ może upoważnić właściwie dowolną osobę do przeprowadzenia kontroli, choć w praktyce jest to najczęściej pracownik organu. Powinien przy pierwszej czynności przedstawić dyrektorowi szkoły pisemne, imienne upoważnienie oraz dowód tożsamości.

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>

Dyrektor nie odmówi udostępnienia dokumentów
Dyrektor nie ma prawa odmówić kontrolującemu wstępu na teren placówki. Musi mu także udostępnić dokumenty dotyczące wydatkowania dotacji. Osoba przeprowadzająca kontrolę nie może jednak wynosić dokumentów poza teren szkoły - może za to żądać odpisów.

Gminy nie radzą sobie z rozliczeniem dotacji>>

Kontrolujący sprawdzi nie tylko księgi rachunkowe
Dokumenty podlegające kontroli to nie tylko dokumentacja finansowa (księgi rachunkowe, opis zasad rachunkowości, wykaz kont). Kontrolujący ma prawo wglądu również do dokumentacji organizacyjnej oraz dotyczącej przebiegu nauczania (np. księga uczniów).
Ustawa upoważnia organ dokonujący kontroli do przetwarzania danych osobowych uczniów.

W sierpniu szkolenie o ochronie danych osobowych w szkole>>

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej Polecamy: "Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej">>
 

 

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>