Uczestnicy szkolenia, które będzie odbywać się w dniach 18-19 sierpnia w Gdańsku, poznają najważniejsze aspekty procedur przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej. Druga część spotkania poświęcona zostanie analizie wyników sprawdzianów i egzaminów. Prelegenci przedstawią podstawowe narzędzia statystyczne używane do interpretacji wyników (średni wynik szkoły, skala staninowa, mediana, dominanta, rozkład wyników uczniów, efektywność indywidualna, efektywność szkolna). Uczestnicy dowiedzą się również, jak skutecznie wykorzystać funkcje arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel do przeprowadzenia analizy wyników sprawdzianu. Więcej na temat AZDS>>

Polecamy: Wolters Kluwer ogłasza konkurs na Super Dyrektora