Nowy rok szkolny 2014/2015

Ponad 4,7 mln uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny 2014/2015.Około 550 tys. dzieci rozpocznie naukę w klasach I szkół podstawowych, wśród których znajdzie się ponad 190 tys. sześciolatków.

W nowym roku szkolnym do szkół podstawowych uczęszczać będzie ponad 2,3 mln uczniów, do gimnazjów ponad milion, a do szkół ponadgimnazjalnych ponad 1,3 mln uczniów.

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 przewiduje dwie przerwy świąteczne w zajęciach dydaktycznych: zimową 22-31 grudnia 2014 r. oraz wiosenną 2-7 kwietnia 2015 r.

Ferie zimowe odbędą się w okresie 19 stycznia - 1 marca 2015 r. w różnych terminach w poszczególnych województwach, z kolei ferie letnie rozpoczną się 27 czerwca i zakończą jak co roku w ostatnim dniu sierpnia, dla uczniów wszystkich typów szkół na terenie całego kraju.

Nadchodzący rok szkolny 2014/2015 obfitować będzie w wiele znaczących zmian w systemie oświaty, których celem będzie usprawnienie i ulepszenie życia i pracy szkoły z korzyścią dla rodziców, uczniów i nauczycieli - zapewnia MEN.

Więcej: www.men.gov.pl/index.php/1369-rok-szkolny-czas-zaczac

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 1 września 2014 r.

Data publikacji: 1 września 2014 r.