Kobiety na granicy muszą zachować czujność, a wolontariusze rozsądek

Prawo karne Pomoc społeczna Policja

Każdego dnia polską granicę przekraczają tysiące obywatelek Ukrainy, które same lub z dziećmi chcą schronić się w naszym kraju przed wojną. Problem w tym, że próbują to też wykorzystać m.in. handlarze ludźmi. Najbardziej narażone są te kobiety, które podróżują same. Prawnicy, policjanci, organizacje pozarządowe apelują, by zachowywać szczególną ostrożność.

07.03.2022

Rejestr i PESEL dla uchodźców z Ukrainy ułatwią gminom udzielanie pomocy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Rząd i samorządy wciąż negocjują warunki, na jakich ma odbywać się pomoc uciekinierom wojennym z Ukrainy. Punktem spornym jest zakres obowiązków, jakie przejmą jednostki samorządu terytorialnego, oraz sposób finansowania zadań. Aby gminy mogły wdrożyć jakąkolwiek pomoc, musi najpierw powstać elektroniczna baza rejestrowa. Rząd zapewnia, że samorządy otrzymają dostęp do rejestru.

07.03.2022

Dla Ukrainy Prawo.pl w języku ukraińskim

Prawnicy

Tuż po agresji Rosji na Ukrainę uruchomiliśmy w serwisie Prawo.pl specjalne miejsce "Pomoc prawna dla Ukrainy". Trafia tu codziennie mnóstwo artykułów, które w praktyczny i przystępny sposób wyjaśniają często skomplikowane problemy prawne. Do piątku, aby je przeczytać w innym języku, trzeba było korzystać z internetowych tłumaczy. Od dziś wystarczy jedno kliknięcie, by cały serwis był po ukraińsku.

07.03.2022

Będą ułatwienia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy, ale też limity dla pracodawców

Prawo pracy Ukraina

Rząd zapowiada ułatwienia w zatrudnianiu uciekających z Ukrainy, ale jednocześnie chce, by minister rodziny i polityki społecznej mógł w rozporządzeniu określić liczbę takich osób, którym dany pracodawca będzie mógł powierzyć wykonywanie pracy. Parytet ma być ustalany w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych. Ma to być mechanizm zabezpieczający lokalne rynki pracy przed zastępowaniem Polaków tańszymi Ukraińcami.

07.03.2022

Zatrudniający pomoce domowe i nianie muszą wyjaśniać, dlaczego nie przystąpili do PPK

Domowe finanse PPK

Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za pracownicze plany kapitałowe, wysyła listy do osób prywatnych, które w swoich domach legalnie zatrudniają nianie albo pomoce domowe. Pyta, dlaczego nie zawarły umów o PPK i nie odprowadzają składek. Tymczasem, takie działanie nie ma żadnego poparcia w obowiązujących przepisach. Można uwolnić się od takiej korespondencji w przyszłości, składając odpowiednie oświadczenie do PFR.

07.03.2022

Procedura zawracania uchodźców nadal trwa

Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra spraw wewnętrznych o natychmiastowe wstrzymanie stosowania procedur zawracania do linii granicy i wydawania postanowień o opuszczeniu terytorium Polski, a następnie o podjęcie działań w celu wyeliminowania tych procedur z polskiego porządku prawnego. Są one sprzeczne m.in. z Konwencją genewską Kartą Praw Podstawowych UE, a także - Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

06.03.2022

Pomoc rządu Ukraińcom bez podziału na lepszych i gorszych

Ukraina

W poniedziałek, 7 marca rząd ma przyjąć projekt ustawy, która ma uregulować sytuacji osób uciekających z Ukrainy. Posiadaon jednak istotne luki,które na etapie procedowania w parlamencie powinny zostać skorygowane. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiło kilka uwag do tego projektu, m.in. zapobiegające dzieleniu imigrantów.

06.03.2022

Zbrodniami Rosji zajął się Międzynarodowy Trybunał Karny. Ukraina skarży Rosję do Trybunału Sprawiedliwości

Prawo karne Ukraina

Na wniosek 39 krajów Międzynarodowy Trybunał Karny zajmie się zbrodniami wojennymi Rosji podczas agresji przeciwko Ukrainie. A ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wniosek Polski o intensywne działania śledcze w celu pozyskiwania dowodów na zbrodnie wojenne, które popełniają Rosjanie na terytorium Ukrainy w związku z inwazją.

05.03.2022

RPD: Trzeba udzielać pomocy medycznej dzieciom bez dokumentów

Opieka zdrowotna Ukraina

Z ogromnym niepokojem odnotowuję doniesienia dotyczące tragicznej sytuacji, w jakiej znalazły się dzieci z ukraińskich hospicjów i szpitali. Już dziś wiemy, że tysiące dzieci przekraczających polską granicę z Ukrainą może potrzebować pilnej pomocy medycznej, w tym opieki hospicyjnej i paliatywnej - napisał Rzecznik Praw Dzieca. I zaapelował do ministra zdrowia, aby ciężko chore dzieci jak najszybciej ewakuować z kraju ogarniętego wojną.

05.03.2022

Putin przed Trybunał w Hadze - możliwe, ale łatwo nie będzie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ukraina i organizacje międzynarodowe nie mają wątpliwości, że to co obecnie dzieje się w tym kraju, jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Podnoszą też, że winy muszą zostać w przyszłości rozliczone i wskazują bezpośrednio na Władimira Putina. Choć możliwości są - droga ku temu łatwa nie będzie, choćby dlatego, że Putin jest urzędującą głową państwa.

05.03.2022

Podniesienie gruntu na działce dozwolone, ale nie zmiana stosunków wodnych

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Podniesienie terenu bez związku z pracami budowlanymi nie wymaga pozwolenia budowlanego. Właściciel gruntu nie może jednak zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, co często w takich sytuacjach ma miejsce. Prawo wodne zakazuje właścicielowi samowolną zmianę stosunków wodnych.

05.03.2022

Potrzebny jak najszybciej korytarz humanitarny - apel adwokatury

Prawnicy

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaapelowało do organizacji humanitarnych i Federacji Rosyjskiej o jak najszybsze stworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi ewakuację ludności cywilnej i rannych z terenów oblężonych, objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Chodzi szczególnie - jak wskazano - o kobiety i dzieci, osoby w podeszłym wieku, starców, osoby z niepełnosprawnością i chorych.

05.03.2022

Prawo do ulgi prorodzinnej w PIT można zbyt łatwo stracić

Domowe finanse PIT Polski Ład

Jeśli dziecko zarobi więcej niż 3089 złotych, rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. By skorzystać z odliczenia przy jednym dziecku, rodzice nie mogą z kolei zarobić więcej niż 112 tys. zł rocznie. Zdaniem ekspertów, limity te są stanowczo za niskie – zwłaszcza po tegorocznym podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, drugiego progu podatkowego i wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej.

05.03.2022

Praca na dwa, a nawet trzy „etaty”. Pracownicy aktywni nie tylko w swojej firmie

Prawo pracy

W pracy zdalnej pracodawcom trudno dbać o równowagę między pracą a życiem rodzinnym swoich pracowników. Chodzi zarówno o to, że w pandemii niektórzy pracują ponad miarę, ale i fakt, że inni mają dodatkowe aktywności, które skracają czas na wypoczynek po pracy. Ale nawet gdy pracownik prowadzi "dodatkowy biznes", nie można go zwolnić, gdy wywiązuje się z zadań i nie jest to działalność konkurencyjna.

05.03.2022

Wojna w Ukrainie testuje polski system ochrony dzieci

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ukraina

Polską granicę przekraczają obecnie setki tysięcy obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną. To głównie kobiety i dzieci. Część spośród tych ostatnich przekracza granicę bez jakichkolwiek dokumentów i nie zawsze z rodzicami. Prawnicy obawiają się, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi i podziemie adopcyjne. Tym bardziej, że już uaktywnili się chętni "do opieki" nad dziećmi/sierotami.

05.03.2022

Tarcza antyputinowska ma pomóc firmom tracącym na skutek wojny

Prawo gospodarcze

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że rząd przygotowuje "Tarczę antyputinowską", która ma dotyczyć tych sfer życia gospodarczego, które ucierpiały na skutek inwazji Rosji na Ukrainę. Szef rządu nie wykluczył też, że obowiązująca do końca lipca tego roku "Tarcza antyinflacyjna" zostanie przedłużona.

04.03.2022

Nawet zgoda ONZ na strefę zakazu lotów, to ryzyko dla NATO

Prezydent Ukrainy apeluje do NATO o wprowadzenie i egzekwowanie strefy zakazu lotów nad całym terenem Ukrainy. Mocnego argumentu dostarcza Ukrainie zagrożenie katastrofą, jakie stwarzają walki w pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu. Jednak nawet, gdyby NATO działało z upoważnienia ONZ, mogłoby dojść do zaangażowania sojuszu w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską.

04.03.2022

Szefowie polskich kancelarii deklarują solidarność z ukraińskimi prawnikami

Prawnicy

Drodzy Przyjaciele Ukrainki i Ukraińcy, cały świat patrzy z podziwem, jak heroicznie stawiacie czoła barbarzyńskiej inwazji rosyjskiego reżimu na Waszą Ojczyznę. My, Wasi polscy przyjaciele, prawniczki i prawnicy, oddajemy dziś hołd niezłomnemu duchowi Ukrainy i bohaterom, którzy oddali życie w tej nielegalnej wojnie, wymierzonej przeciwko suwerennej Ukrainie - napisali w liście otwartym partnerzy największych kancelarii w Polsce.

04.03.2022

RPO interweniuje - uchodźcy z Ukrainy mają problemy z wymianą hrywien

Finanse Ukraina

Ukraińska waluta – hrywna – traci na wartości w związku z napaścią Rosji i napływem osób uciekających przed wojną do Polski. Niektóre kantory i banki wstrzymują jej skup. Inne oferują bardzo zaniżony kurs wymiany. Godzi to w sytuację ekonomiczną uchodźców z Ukrainy. Czy UE przeprowadzi interwencyjny skup hrywny? Rzecznik interweniuje w tej sprawie u premiera i prezesa NBP.

04.03.2022

Rząd rezerwuje 3 mld zł na pomoc uciekinierom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

Rząd szacuje, że sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy schronią się przed wojną w Polsce, może wynieść od 1,8 do 3,4 mld zł. W ocenie skutków regulacji w roboczym projekcie specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy wyodrębnił nową rezerwę celową na ten cel w wysokości 3 mld zł. Rezerwa będzie w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

04.03.2022