E-Certis w projekcie nowego Prawa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Projekt nowego PZP zobowiązuje organizatorów postępowania do korzystania z narzędzia informacyjnego, jakim jest system e-Certis. Powinno to ułatwić przygotowywanie i składanie ofert wykonawcom...

09.10.2015

Kobiety w biznesie, czyli jak przełamywać stereotypy

Wyniki międzynarodowych i polskich badań potwierdzają jedno: jeżeli w zarządach firm nie ma kobiet, to znaczy, że nie będą one także awansować. Halina Guryn, ekspertSerwisu HRpodkreśla, że zmiana...

09.10.2015

PKO Bank Polski Pracodawcą Roku

PKO Bank Polski został Pracodawcą Roku Spółek Skarbu Państwa 2015. Laureatów wskazuje niezależna kapituła, którą tworzą ludzie cieszący się autorytetem i uznaniem w środowisku akademickim, eksperci...

09.10.2015

Pracownik najlepiej ocenia kompetencje kierownicze

Ocenianie pracowników jest tą dziedzinąHR-u, która budzi największe emocje iwywołuje najwięcej kontrowersji. Nie wchodząc wanalizę argumentów za iprzeciw, ograniczmy się do stwierdzenia, że...

09.10.2015

Poczta zwolni seniora z abonamentu

Od piątku obowiązuje nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych, przypomina Rzeczpospolita. Osoby, które ukończyły 75 lat będą automatycznie zwalniane z opłat RTV. Nie muszą też załatwiać żadnych...

09.10.2015