Otwierając konferencję, minister Maciej Grabowski pogratulował Prezydentowi Miasta Lublin Krzysztofowi Żukowi organizacji zainicjowanego sześć lat temu EcoForum. Podkreślił, że Lublin to miasto inspiracji, które już teraz korzysta z powodzeniem z elektrycznego transportu miejskiego.

- Na Lubelszczyźnie istnieją też dobre warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii, co może być bodźcem do rozwoju regionu, a jednocześnie pomoże zachować jego piękną przyrodę – powiedział minister Grabowski. Mam nadzieję, że dziś na tym forum, podczas formalnej i mniej formalnej części, będą dyskutowane właśnie takie pomysły – inspirujące. Bo jedno jest pewne, ze względu na wyzwania polityki klimatyczno-energetycznej przyszłość będzie wyglądała zupełnie inaczej niż teraźniejszość. Kogo innego stać na odważne wizje, jeśli nie miasto z 20% udziałem studentów w populacji!

Ponadto podczas ECOFORUM minister Maciej Grabowski wręczył odznaki honorowe Ministra Środowiska „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Otrzymali je: Zdzisław Strupieniuk, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Jan Hajduk, prezes Zarządu SIGMA S.A.

W Lublinie podpisano także porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a Prezydentem Miasta Lublin stanowiące deklarację udziału miasta w projekcie pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. - Powodzie, susze, wysokie temperatury i związane z nimi konsekwencje zagrażają ludności i infrastrukturze miast, szczególnie tych dużych. Konieczność adaptacji do zmian klimatu stanowi wielkie wyzwanie dla ich włodarzy. Dlatego opracowaliśmy projekt, w ramach którego powstaną miejskie plany adaptacyjne zawierające propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu - mówił minister Grabowski.

Projekt skierowany jest do największych miast Polski. Takie umowy zostaną podpisane łącznie z 47 miastami.
- Nie pozostawimy też Państwa bez środków na realizację zadań, które będą wynikały z planów adaptacji. Zadbaliśmy o to, by odpowiednie fundusze znalazły się w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w programach regionalnych. Ponadto, jako resort środowiska zapewniamy możliwość finansowania działań adaptacyjnych w ramach systemu funduszy środowiskowych – powiedział minister Grabowski.

Zmiany klimatu niosą realne i wymierne skutki społeczno-gospodarcze dla państw i miast. W przypadku Polski straty przypisywane zmianom klimatu powstałe w latach 2001-2010 wyniosły ok. 54 mld zł. Podjęcie działań adaptacyjnych jest konieczne, aby uniknąć kolejnych strat. 

 

(www.mos.gov.pl)