Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej postuluje o uniezależnienie finansowania uczelni od liczby studentów. Argumentuje to faktem możliwości poprawy jakości kształcenia, rozwojem naukowym wykładowców, a także lepszym przygotowaniem studentów dzięki pracy w małych grupach.
Resort nauki odpowiedział, że finansowanie w małym stopniu zależy od liczby studentów, a odejście od tej zależności mogłoby spowodować, że nawet przy braku jakichkolwiek studentów uniwersytety byłyby finansowane.

Zobacz: Nowe postulaty Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej do MNiSW 

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej postuluje o zmianę sposobu oceniania badań oraz wprowadzenie innych mierników oceny projektów badawczych dla nauk ścisłych i humanistycznych. Przedstawiciele KKHP uważają, że należy odbiurokratyzować uniwersytet i zmniejszyć ilość pracy administracyjnej narzuconej kadrze akademickiej.
W odpowiedzi MNiSW przypomniał, że we wrześniu wejdzie w życie rozporządzenie, które zmieni system ocen i silniej uwzględni specyfikę humanistyki.


Inne postulaty oraz odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdziesz
tutaj>>>