Rząd proponuje wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego. Dawałoby ono prawo do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ma być składane elektronicznie do centralnego rejestru i zwolnione z opłaty skarbowej.

Zobacz: Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej >>

Projekt zakłada ponadto wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych.

W projekcie zaproponowano również zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o nową stawkę obniżoną i stawkę podwyższoną. Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyzie i cłach.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego przez podmioty powiązane wyodrębniony zostanie jeden urząd prowadzący postępowanie. Projekt zakłada również wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację, co zdaniem autorów projektu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów.

Zobacz książkę "Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Zmiany dotyczą także interpretacji indywidualnych. Jeżeli w sprawie wydano interpretację ogólną, będzie wydawane potwierdzenie jej stosowania.

Rząd przyjął projekt 19 maja 2015 r. Do Sejmu wpłynął 2 czerwca br.

Zobacz też: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania będzie wyłączona z noweli Ordynacji podatkowej  >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego