Dyżury medyczne - zasady planowania i rozliczania

Czas pracy jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy. Jest on nie tylko miarą świadczonej przez pracowników pracy ale i podstawą dla obliczania należnego im wynagrodzenia za pracę....

02.02.2016

Rozpoczęła się kolejna aplikacja ogólna w KSSiP

Prawnicy

150 osób rozpoczęło aplikację ogólną w krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Inauguracja 7. rocznika, w której udział wzięli m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz...

02.02.2016

IPN przeszkoli nauczycieli

Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN, wziął udział w otwarciu seminarium Historia i społeczeństwo dziedzictwo XX wieku. To trzydniowe szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

02.02.2016

Lepsza pomoc dla wychowanków MOW

Rzecznik praw dziecka powołał zespół do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.

02.02.2016