W dniu 27 sierpnia 2015 została ogłoszona ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240). Sejm przyjął ustawę 24 lipca, a prezydent Bronisław Komorowski podpisał 3 sierpnia. 
Nowa Rada zastąpi Komisję Trójstronną i ma być szansą na nowe otwarcie dialogu społecznego w Polsce. W odróżnieniu od Komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie - tak jak w Komisji - będą reprezentowane strony: rządowa, pracowników i pracodawców.
 
 
Zgodnie z ustawą w Radzie organizacje pracodawców i związki zawodowe będą mogły inicjować zmiany w prawie, jak również opiniować projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy oraz domagać się wysłuchania publicznego w sprawie projektu. Zyskają też prawo wspólnego występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustaw.