ISP: kandydaci na prezydenta RP łamią prawo

W ostatni weekend byliśmy świadkami podejmowania przez niektórych kandydatów na Prezydenta RP działań naruszających przepisy prawa wyborczego - twierdzą eksperci Instytutu Spraw Publicznych.- Na tym...

12.02.2015

MF planuje kolejne zwolnienie z VAT

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT. Zmiana dotyczy zwolnień z VAT importu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także Centrum...

12.02.2015

Poznań: basen obowiązkowy, ale płatny

Prawie 100 zł płacą za zajęcia na basenie rodzice uczniów jednej z poznański podstawówek i to mimo że lekcje są obowiązkowe - informuje Głos Wielkopolski.

12.02.2015

Generali Życie ukarane za ograniczenia dot. sportu

Generali Życie odmawiało wypłaty odszkodowania jeżeli śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych () o ryzykownym charakterze. Jednak ubezpieczyciel nie określił...

12.02.2015

Powiększenie rezerwatu przyrody Borki na Mazurach

Środowisko

Niemal dwukrotnie powiększona została powierzchnia rezerwatu Borki w Puszczy Boreckiej. Włączono do niego tereny, na których stwierdzono występowanie cennych gatunków porostów i zwierząt - podała w...

12.02.2015

Nowy program umiędzynarodowienia polskich uczelni

Odsetek studentów zagranicznych ma się zwiększyć - do tego dąży MNiSW. Planowane jest również przyciągnięcie zagranicznych wykładowców. Do tej pory na polskich uniwersytetach studiuje ok 36 tys....

12.02.2015

Oferta Pesy jedyna w przetargu na tramwaje dla Torunia

Zamówienia publiczne

Jedynie Pesa złożyła ofertę w toruńskim przetargu na dostawę czterech tramwajów z opcją zwiększenia zamówienia o kolejne dwie sztuki. Propozycja bydgoskiego producenta nieznacznie przekracza...

12.02.2015