Mimo że to firma zwalnia pracownika, ostatnie słowo nie należy do niej. Zwolniony pracownik po opuszczeniu murów biura będzie dalej o niej mówił. O tym co powie, często decyduje sposób, w jaki potraktowano go podczas ostatniego spotkania. Jak więc przygotować się do tej trudnej rozmowy? Jak ją przeprowadzić, aby nie ucierpiał na tym wizerunek firmy? Jak zwalniać z szacunkiem?

Proces zwalniania pracowników powinien być oparty na kilku zasadach, których przestrzeganie ułatwi wszystkim trzem stronom – zwalnianemu, zwalniającemu i firmie – łagodniej przejść przez ten kryzysowy moment. Dobre przygotowanie się do zwolnienia ułatwia kontrolowanie emocji i pozwala na skupienie się podczas tego trudnego spotkania na rozmowie, kiedy wiemy, że mamy pod ręką gotowy zestaw niezbędnych informacji i dokumentów. Pokazuje także nasz profesjonalizm i świadczy dobrze o kulturze firmy, a także jej podejściu do pracowników.

Więcej: hrstandard.pl/2015/09/03/zwalniasz-pracownika-ostatnie-slowo-nalezy-do-niego-nie-do-ciebie

Źródło: hrstandard.pl, stan z dnia 10 września 2015 r.