Od 19 października 2014 r. firma, która zgadza się udostępnić swe zasoby wykonawcy, odpowiada z nim solidarnie za ewentualną szkodę zamawiającego.

Udział podmiotu trzeciego nie może być fasadowy >>>

Jak czytamy w "DGP", wątpliwości dot. tego przepisu odżyły po wydaniu przez TSUE opinii (sprawa C 324/14), w której odpowiadał na pytania prejudycjalne Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące m.in. tego czy zamawiający ma prawo w ogłoszeniu nakazać solidarną odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego.

Rzecznik generalny TSUE odpowiedział, że dotychczasowa dyrektywa unijna nie przewidywała solidarnej odpowiedzialności. Mówi o niej jednak nowa dyrektywa 2014/24/UE. Tym samym nałożenie solidarnej odpowiedzialności powinno być niemożliwe przed upływem okresu implementacji nowej dyrektywy. Nie oznacza to jednak, że obowiązujący art. 26 ust. 2e p.z.p. jest niezgodny z prawem unijnym.

Podmiot trzeci odpowie, jeśli mimo zobowiązania nie udostępnił zasobów >>>

– Według mnie rzecznik wskazuje na sytuację, gdy w kraju jeszcze nie wdrożono dyrektywy 2014/24/UE i system prawny opiera się o dyrektywę 2004/18WE, zamawiający zaś próbowałby nałożyć solidarną odpowiedzialność, powołując się na brzmienie nowej i jeszcze niewdrożonej dyrektywy – mówi dr Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna