Generali Życie ukarane za ograniczenia dot. sportu

Generali Życie odmawiało wypłaty odszkodowania jeżeli śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych () o ryzykownym charakterze. Jednak ubezpieczyciel nie określił...

12.02.2015

Powiększenie rezerwatu przyrody Borki na Mazurach

Środowisko

Niemal dwukrotnie powiększona została powierzchnia rezerwatu Borki w Puszczy Boreckiej. Włączono do niego tereny, na których stwierdzono występowanie cennych gatunków porostów i zwierząt - podała w...

12.02.2015

Nowy program umiędzynarodowienia polskich uczelni

Odsetek studentów zagranicznych ma się zwiększyć - do tego dąży MNiSW. Planowane jest również przyciągnięcie zagranicznych wykładowców. Do tej pory na polskich uniwersytetach studiuje ok 36 tys....

12.02.2015

Oferta Pesy jedyna w przetargu na tramwaje dla Torunia

Zamówienia publiczne

Jedynie Pesa złożyła ofertę w toruńskim przetargu na dostawę czterech tramwajów z opcją zwiększenia zamówienia o kolejne dwie sztuki. Propozycja bydgoskiego producenta nieznacznie przekracza...

12.02.2015

Prawie połowa Polaków to cyfrowi analfabeci

Kompetencje cyfrowe Polaków nie stoją na najwyższym poziomie. Aż 42 proc. osób w wieku 25-64 lata albo nigdy nie korzystało z komputera, albo nie potrafi wykonać na nim nawet najprostszych zadań -...

12.02.2015

11 miesięcy na uzyskanie nowych zezwoleń odpadowych

Środowisko

Resort środowiska przypomina posiadaczom decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie ustawy z 2001 r. o odpadach, że styczniowa nowelizacja przesunęła termin ważności tych...

12.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski