Pracodawcy stoją przed poważnym wyzwaniem budowania i utrzymania zaangażowania w firmie. Ponad dwie trzecie amerykańskich pracowników uważa, że nie jest w pełni zmotywowana i zaangażowana w swoją pracę - tak wynika z sondażu Gallupa, przeprowadzonego na początku tego roku.

Niepokojące statystyki na temat zaangażowania znacząco wpływają na wydajność i retencję w organizacji. Ostatnie badanie Badgeville, przeprowadzone na 500 wykonawczych i szeregowych pracownikach, wskazuje drogę do rozwiązania problemu: wprowadzenie grywalizacji w miejscu pracy.

Grywalizacja (lub gamifikacja, z ang. gamification) jest wykorzystywaniem elementów mechaniki, mechanizmów i komponentów oraz zasad projektowania gier w rozwiązywaniu problemów, które same w sobie nie są grami.

Badania przeprowadzone w lipcu 2015 roku wskazują, że aż 78% amerykańskich pracowników używa mechanizmów znanych z gier wideo do podtrzymania motywacji. 91% z nich potwierdza, że grywalizacja zwiększyła ich zaangażowanie, produktywność i świadomość swojej roli w organizacji. Techniki gamifikacyjne, po jakie sięgali ankietowani, to przede wszystkim zajęcia i zadania skupiające się na zdrowej rywalizacji, wyznaczaniu celów oraz prezentowanie wyników pracy za pomocą rozbudowanych statystyk wskazujących mocne i słabe strony. Istotną rolę pełniły również nagrody za dobrze wykonane zadanie. Okazało się, że dla 95% pracowników techniki gamifikacyjne były pouczające i jednocześnie w zabawny sposób pozwalały osiągnąć wyznaczone cele. 86% pracowników twierdzi, że grywalizacja pozwoliła im lepiej poznać i zrozumieć, co robią ich współpracownicy, to z kolei przełożyło się na umocnienie zespołu.

Jak wynika z badania, dotychczasowe motywowanie finansowe jest coraz mniej skuteczne, zwłaszcza wśród młodych pracowników z pokolenia Y. Jedynie 31% badanych twierdzi, że wzrost wynagrodzenia lub inne nagrody pieniężne skutecznie motywują ich do pracy. Dla pozostałych 69% główną zachętą do pracy pozostają czynniki pozafinansowe, takie jak: poczucie satysfakcji, rozwój osobisty, uznanie w pracy, budowanie własnej marki, poparcie kolegów czy rozwój kompetencji.

Prawie trzy czwarte amerykańskich pracowników w wieku od 22 do 35 lat oczekuje, że w ich miejscu pracy będzie obecna grywalizacja. Co ciekawe, te oczekiwania podziela ponad połowa pracowników w wieku od 36 do 55 lat. 72% pracowników ze wszystkich grup wiekowych twierdzi, że rozwiązania gamifikacyjne zachęcają do cięższej pracy.

Więcej: www.hr.blr.com/HR-news/Staffing-Training/Employee-Turnover/Gamify-your-workplace-better-engagement

Źródło: www.hr.blr.com, stan z dnia 28 września 2015 r.