Minister uratuje uczelnie, ale może podważyć sens ewaluacji

Szkolnictwo wyższe

Miało być surowo, ale obiektywnie, a tymczasem o wynikach ewaluacji uczelni zdecyduje Ministerstwo Edukacji Nauki, które samo ustali wartości referencyjne. Będzie to ratunek dla wielu uczelni, także niektórych renomowanych i zasłużonych, które straciłyby uprawnienia np. do nadawania doktoratów, ale jednocześnie stawia pod znakiem zapytania sens reformy szkolnictwa wyższego.

11.05.2022

Prawnik w sieci musi pamiętać o klientach - potrzebne standardy bezpieczeństwa

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO

Samorządy prawnicze w rozwoju nowych technologii widzą szansę na walkę z konkurencją. Chcą dostarczyć swoim członkom narzędzi pomocnych w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Jednak eksperci podkreślają, że podstawą powinny być jednolite standardy, czyli swoista instrukcja jak najlepiej chronić "w sieci" tajemnicę zawodową. Bo co dobre dla jednej kancelarii, niekoniecznie sprawdzi się w innej.

11.05.2022

Rządowy portal ma ułatwiać kontakty pracodawców z poszukującymi pracy Ukraińcami

Prawo pracy Nowe technologie Ukraina

Rząd zamierza utworzyć system teleinformatyczny, który ma ułatwić nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma to umożliwić. System będzie m.in. umożliwiał wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy.

10.05.2022

Serwis Vinted ukarany za niejasne zasady blokowania wpłat

Rynek i konsument

Brak informacji o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży i o tym, jak nie dopłacać do „Ochrony Kupującego” - za takie praktyki właściciel serwis Vinted.pl ukarany został przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za to, że w efekcie konsumenci mogli podjąć niekorzystne dla siebie decyzje, tracąc pieniądze oraz czas, na na litewską spółkę nałożono ponad 5,3 mln zł kary.

10.05.2022

Prezes PAN: Brakuje pieniędzy na najpilniejsze potrzeby

Szkolnictwo wyższe

Po raz kolejny poprosiliśmy o fundusze, które pozwoliłyby instytutom Polskiej Akademii Nauk na uniknięcie kryzysu finansowego związanego z tym, że mają subwencję statutową praktycznie na niezmienionym poziomie od kilku lat - poinformował prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Podkreślił, że na najpilniejsze potrzeby instytutów Polskiej Akademii Nauk nadal brakuje ok. 129 mln zł.

10.05.2022

Książeczkę wojskową żołnierza zawodowego zastąpi karta ID

Wojsko

Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadzi nowy wzór legitymacji dla żołnierzy zawodowych. Nie będzie już miała wyglądu książeczki, ale karty ID. Zmieni się także zakres danych zawartych w dokumencie. Nowa legitymacja będzie ważna przez 10 lat.

10.05.2022

Już 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie

Z przekazanych przez MEiN danych wynika, że w roku akademickim 2021/2022 studiuje w Polsce 34 725 obywateli Ukrainy, którzy stanowią 41,5 proc. wszystkich cudzoziemców kształcących się w Polsce. Od 24 lutego blisko 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie, wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów, z czego 873 Ukraińców jest w trakcie rekrutacji a 472 już przyjęto.

10.05.2022

Badanie: Wzrosło zaufanie do bezpośrednich przełożonych, ale nie do najwyższej kadry

Rynek Prawo pracy

Doświadczenia czasu pandemii oraz ostatnie dwa miesiące trwającej ofensywy rosyjskiej w Ukrainie dostarczyły wielu wyzwań pracodawcom. Badania Kincentric Polska wskazują, że po długim okresie intensywnych i impulsywnych działań czasu pandemii wśród polskich pracowników znacznie wzrósł poziom poczucia wsparcia od menedżerów i jednocześnie – poziom zaufania do przełożonych.

10.05.2022

Nowoczesna Gospodarka: Rynek odrabia dystans do awangardy biznesu

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Po dwóch latach od wybuchu pandemii COVID-19 gospodarka zaczyna przyspieszać. Z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2022 r.” wynika, że w I kwartale 2022 r. różnica pod względem dynamiki zatrudnienia pomiędzy ogółem rynku a przedsiębiorstwami należącymi do firm Nowoczesnej Gospodarki zmalała do zaledwie 1,12 p.p.

10.05.2022

Izba Dyscyplinarna może raz jeszcze obniżyć sędziemu uposażenie za bezczynność

Prawo karne Prawnicy

We wtorek, 10 maja br., w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego miała się odbyć rozprawa, w której obwinionym jest sędzia Roman P. ze Śremu. Sprawa została jednak zdjęta z wokandy. Zarzut stawiany przez rzecznika dyscyplinarnego dotyczy bezczynności w prowadzonych sprawach. Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi wymierzył karę obniżenia wynagrodzenia o pięć procent w okresie pół roku.

10.05.2022

Zmiana wysokości zaliczki zmniejszającej podatek - preferencje dla wieloetatowców

PIT Rachunkowość

Od lipca 2022 rząd zapowiedział zmianę zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Istotne zmiany dotyczyć mają pracowników wieloetatowych, czyli osoby osiągające dochody np. z kilku umów o pracę, łączących etat z emeryturą, czy umowy o pracę i umowy zlecenia. Pracownik zamiast jednego płatnika będzie mógł wskazać do trzech, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek.

10.05.2022

Test na Covid-19 w szpitalu już tylko wyjątkowo

Opieka zdrowotna Koronawirus

Szpitale w większości stosują się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i od 1 kwietnia br. nie wykonują testów na Covid-19 przyjmowanym pacjentom, choć zdarzają się wyjątki. Zasadniczo jednak testy wykonywane są tylko u osób z objawami klinicznymi, bo nie są już oddzielnie wyceniane.

10.05.2022

Opozycja chce renty socjalnej równej minimalnej płacy

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Renta socjalna równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej – to założenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, pod którym obecnie podpisy zbiera Koalicja Obywatelska (KO).

10.05.2022

Kasztany prawie kwitną, ruszają egzaminy zawodowe prawników

Prawnicy

W całej Polsce, we wtorek rozpoczyna się maraton egzaminów zawodowych dla prawników, którzy chcą uzyskać tytuł adwokata lub radcy prawnego. W tym roku ma podejść do nich ok. 3800 osób, już bez maseczek i większości covidowych ograniczeń. A po czeka ich trudne wejście na prawniczy rynek. Stąd też coraz więcej głosów, że zmienić się powinny nie tylko prawnicze szkolenia, ale i forma egzaminu np. poprzez dodanie części ustnej.

10.05.2022

Stałe zatrudnienie nauczyciela uzależnione od oceny pracy

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Resort edukacji planuje kolejne zmiany dotyczące oceny pracy nauczyciela - ma ona mieć decydujący charakter tak przy awansie na wyższy stopień, jak i przy zatrudnieniu na czas nieokreślony. Szczegóły w postaci kryteriów samej oceny MEiN ureguluje rozporządzeniem, co budzi pewne wątpliwości w kontekście konsultacji propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.

10.05.2022

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ogranicza interpretacje indywidualne

Ordynacja CIT VAT

Skomplikowanie przepisów przez Polski Ład spowodowało wzrost liczby wniosków o interpretacje indywidualne. Dyrektor KIS regularnie odmawia jednak wydawania interpretacji podatkowych powołując się na możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Eksperci ostrzegają, że może to doprowadzić do wzrostu i tak już licznych sporów sądowych podatników z organami skarbowymi.

10.05.2022

W tym roku „zapominalstwo” przedsiębiorcy będzie więcej kosztować

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Doradcy podatkowi i księgowi przyznają, że przedsiębiorcom zdarza się nie informować ich o otrzymanej pomocy na dofinansowanie miejsc pracy z tarczy antykryzysowej czy dotacji. Nie przekazują też na czas dokumentów o poniesionych wydatkach. O ile takie przypadki zdarzały się już wcześniej, to jednak w tym roku skutki „zapominalstwa” mogą być bardziej bolesne. Wszystko przez składkę zdrowotną, której zasady opłacania zmienił Polski Ład.

10.05.2022

Kryzys migracyjny wygasa, a samorządy pytają, kto naprawi rozjeżdżone drogi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Wojsko

Co najmniej 408 mln zł w województwie podlaskim i 137 mln zł w lubelskim trzeba będzie wydać na naprawę dróg na granicy polsko - białoruskiej, zniszczonych przez sprzęt wojskowy. Kwoty te jeszcze wzrosną przez budowę zapory. Samorządy nie poradzą sobie same z tym problemem. Rząd mówi, że na szacunki strat jest za wcześnie. Na odszkodowania jednak nie mają co liczyć rolnicy.

10.05.2022

Sprostowanie - antyaborcyjne furgonetki nie należały do Ordo Iuris

Wymiar sprawiedliwości

W związku z publikacją 9 kwietnia br. artykułu pt. SN: Obwiniony adwokat nie może bronić innych w sprawie furgonetki antyaborcyjnej, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przekazała wniosek o sprostowanie co do własności furgonetki, która była przedmiotem protestu, którego uczestnicy stanęli potem przed sądem.

09.05.2022