Podatki dochodowe także z nową klasyfikacją

CIT PIT

Od stycznia przyszłego roku dla potrzeb podatków dochodowych będzie trzeba stosować nową wersję Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Zastąpi ona klasyfikację z 2008 r. Projekt nowelizacji przepisów opublikowało w piątek Rządowe Centrum Legislacji.

26.07.2019

Marian Banaś szefem NIK?

Finanse publiczne Finanse

Marian Banaś, obecny minister finansów, ma być kandydatem PiS na szefa Najwyższej Izby Kontroli. Wniosek o jego powołanie ma być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 31 lipca. Potwierdził to w piątek szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

26.07.2019

Konkurs na wolne stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej SN trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest sześć nieobsadzonych stanowisk sędziego. Od momentu ogłoszenia zgłosiły się trzy osoby, z tym, że dwie z nich Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła w poprzednim konkursie. Są to pracownik naukowy, a także dwóch sędziów - cywilista i karnista.

26.07.2019

Płatności mobilne i wirtualne waluty - ułatwiają pranie pieniędzy

Finanse Compliance

Rachunki płatnicze, płatności mobilne, w tym sms-y premium oraz wymiana kryptowalut - te usługi są, według Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy lub transferowania środków za granicę. Przez Polskę przechodziły nawet pieniądze dla ISIS.

26.07.2019

Ustalenie wyznania dziecka i rodziców nie jest warunkiem adopcji

Pomoc społeczna

Przepisy nie przewidują obowiązku wychowywania dzieci przysposobionych w kulturze i religii ich pochodzenia. Takie dane wymagają szczególnej ochrony, ale w praktyce są ujawniane, bo rodzice oddający dziecko do adopcji proszą np. o znalezienie mu rodziny o podobnych przekonaniach.

26.07.2019

Krótsza droga do najwyższego stopnia awansu

MEN pracuje nad zmianami w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Znika obligatoryjna ocena pracy oraz wydłużone okresy pomiędzy kolejnymi etapami stażu. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września 2019 r.

26.07.2019

Kancelarie skorzystają z niższych opłat za energię

Prawnicy

Niektóre kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne mogą zostać objęte zamrożeniem cen energii. Do 29 lipca powinny jednak złożyć oświadczenia zakładom energetycznym. Gwarantuje im to nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

26.07.2019

Firmy muszą oddać do ZUS blisko 5 miliardów złotych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z regulowaniem należności z tytułu składek, mogą występować do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. W pierwszym półroczu 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się na taki tryb dla blisko 2 mld złotych zadłużenia, a ok. 5 mld jest w trakcie spłaty.

26.07.2019

Raport: Sytuacja kobiet na rynku pracy coraz lepsza

Prawo pracy

78 proc. badanych zauważa poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy w sektorze finansowym. Wśród najważniejszych barier, które mają wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet, wymieniono m.in. brak wiary w siebie, ograniczenie roli kobiety do żony i matki oraz dającą się odczuć solidarność mężczyzn - wynika z raportu „Kobiety w finansach”.

26.07.2019

Nowe decyzje KE w sprawie naruszeń prawa unijnego

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzje wobec kilku krajów dotyczące wszczęcia postępowań o naruszenie prawa unijnego. Te odnoszące się do Polski dotyczą m.in. ochrony środowiska czy zwierząt, sektora kolejowego, biopaliw i broni palnej.

25.07.2019

MEN: Nie ma problemów z miejscami w szkołach średnich

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji podsumował pierwszą turę rekrutacji do szkół średnich. Według ministra Dariusza Piontkowskiego rekrutacja przebiegła bez większych problemów. Wbrew kasandrycznym przepowiedniom władz Warszawy nie ma jakiegoś poważnego problemu z dostaniem się do szkół średnich - mówił minister edukacji.

25.07.2019

Homofobiczne naklejki znikną ze sklepów

Sąd nakazał wstrzymanie dystrybucji "Gazety Polskiej" z naklejkami "Strefa wolna od LGBT" - podał na Facebooku Bartosz Staszewski, aktywista na rzecz praw człowieka. Wystąpił on z powództwem przeciwko tygodnikowi i wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie sprzedaży czasopisma.

25.07.2019

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości: Sprawa sędziego to nie problem ONZ

Prawnicy

Groteską nazwał rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości wezwanie rządu polskiego przez funkcjonariusza ONZ do wyjaśnień w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Sędzia orzekł o uwolnieniu podejrzanego o popełnienie przestępstwa przeciwko moralności. - Ta sprawa leży "całkowicie poza zakresem kompetencyjnym ONZ" - dodał.

25.07.2019

Więzień czeka trzy miesiące na leczenie psychiatryczne

RPO pyta o liczbę miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych oraz o to, ile miejsc przewidziano na potrzeby obserwacji sądowo-psychiatrycznej, a ile dla osób diagnozowanych i wymagających leczenia. Według statystyk Służby Więziennej na leczenie czeka się kilka miesięcy.

25.07.2019