Spotkanie jest adresowane do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarejestruj się na bezpłatną konferencję (udział stacjonarny lub online)  i zobacz w jakim kierunku będzie zmieniał się system opieki zdrowotnej w Polsce!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacjonarnie konferencja odbędzie się Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 18 (hotel Sound Garden).

29 września - konferencja o wyzwaniach w systemie ochronie zdrowia

Planowane są sesje plenarne, kilkanaście dyskusji panelowych i wystąpień z udziałem kilkudziesięciu ekspertów.

Tematami przewodnimi będą:

  • Reforma systemu ochrony zdrowia – jakość, bezpieczeństwo i efektywność w opiece nad pacjentem.         
  • Jak spełnić nowe wymagania dotyczące jakości w szpitalu?
  • E-rozwiązania oczami pacjenta i personelu medycznego.
  • Reforma w POZ – rewolucja czy ewolucja?
  • Wynagrodzenia i kryzys kadrowy w ochronie zdrowia.
  • Bezpieczeństwo placówki i danych medycznych w cyberprzestrzeni.
  • Nowoczesne technologie w szpitalu pod lupą – jak ocenić ich efektywność?

 

Spotkanie zainauguruje wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca pt. „Istota bezpieczeństwa pacjenta od strony prawnej”.

Uczestnicy pierwszego panelu będą dyskutować o planowanej ustawie o jakości w ochronie zdrowia. W szczególności przyjrzą się zmianom w akredytacji, obowiązkowi raportowania zdarzeń niepożądanych oraz odpowiedzialnością lekarzy w sytuacji wystąpienia zdarzenia niepożądanego. Zastanowią się także,  czy efektywność i skuteczność standardów da się mierzyć, a jeśli tak, to jakie narzędzia do tego służą.

W dyskusji wezmą udział: wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Klaudiusz Komor; dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski; prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas; prezes Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości Marcin Połowniak; zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik Kliniki Okulistyki w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, konsultant krajowy ds. okulistyki płk., prof. dr hab. n. med. Marek Rękas; dyrektor Narodowego Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dr n. med. Marek Tombarkiewicz. Spotkanie poprowadzi dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Szerokie spektrum tematów: sesjse, dyskusje, wystąpienia

Część paneli będzie się odbywać równolegle. Eksperci podsumują dotychczasowe doświadczenia z korzystania z e-skierowań, e-recept i e-dokumentacji medycznej i przedstawią perspektywy rozwoju e-zdrowia.

Podczas dyskusji panelowej „Reforma w POZ – rewolucja czy ewolucja” zaproszeni goście zweryfikują, czy zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia faktycznie udało się wdrożyć. Zapytają dyrektorów placówek medycznych o pierwsze doświadczenia po wdrożeniu tych rozwiązań a także przeanalizują zmiany, które w związku z rozwojem opieki koordynowanej jeszcze czekają POZ.

Zaplanowano wystąpienie konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. n. med. prof. UMW Agnieszki Mastalerz-Migas.

Zaproszeni goście wskażą dobre praktyki w zakresie przechowywania i bezpiecznego udostępniania danych medycznych. Poruszą też temat wsparcia finansowego na poprawę cyberbezpieczeństwa. Dobre praktyki związane z cyberbezpieczeństwem przedstawią na bazie własnych doświadczeń dyrektorzy innowacyjnych placówek.

Nie zabraknie przeglądu najważniejszych zmian w prawie, które czekają podmioty lecznicze i wystąpienia dotyczącego wprowadzania minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Konferencję zakończy panel dyskusyjny „Nowoczesne technologie w szpitalu pod lupą – jak ocenić ich efektywność?”.  Paneliści odpowiedzą na wątpliwości dotyczące weryfikacji przez polski system rzeczywistej przydatności danej technologii.

Szczegółowy program konferencji.

Konferencję organizuje Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Patronami są: Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Funduszu Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, IFIC Polska, Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO. Patronami medialnymi są Magazyn Pielęgniarki i Położnej oraz Prawo.pl.