Domy pomocy społecznej i szkoły będą mogły kupić leki bez recepty

Farmacja

Dzięki szybkiej nowelizacji Prawa farmaceutycznego szkoły czy domy opieki czy szkoły będą mogły kupić leki bez recepty. W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę, która rozszerza katalog leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą.

09.08.2019

500 zł dla niepełnosprawnych z podpisem prezydenta

Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości nie więcej niż 500 zł miesięcznie wprowadza ustawa, którą w piątek podpisał prezydent. Łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. 

09.08.2019

Asystent medyczny wystawi recepty w imieniu lekarzy

Opieka zdrowotna

Ustawę dotyczącą wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia podpisał w piątek prezydent Andrzej Duda. Dotyczy ona m.in. ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

09.08.2019

Dwa lata więcej na powiększenie elektromobilnej floty

Samorząd terytorialny Środowisko

Wydłużenie o dwa lata do 2022 r. terminu do kiedy naczelne lub centralne organy administracji państwowej i jednostki samorządu terytorialnego mają mieć 10-proc. udział samochodów elektrycznych we flotach. Takie zmiany przewiduje podpisana w piątek przez prezydenta nowela ustawy o biopaliwach. 

09.08.2019

Witek zastąpi Kuchcińskiego na stanowisku marszałka Sejmu

Administracja publiczna

Elżbieta Witek, dotychczasowa minister spraw wewnętrznych i administracji, została w piątek powołana na stanowisko marszałka Sejmu. Zastąpi Marka Kuchcińskiego, który podał się do dymisji w związku z zarzutami o sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami wykorzystywanie rządowych samolotów.

09.08.2019

Ochrona środowiska będzie głównym tematem XIX Kongresu Gmin Wiejskich

Samorząd terytorialny Środowisko

Gospodarka odpadami komunalnymi, susza, nierozwiązane kwestie ścieków czy wzrost cen energii to problemy, które doskwierają gminom wiejskim. To także zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Tematyce środowiska i finansów będzie poświęcony tegoroczny jesienny Kongres Gmin Wiejskich.

09.08.2019

Rządowe loty według rejestru i bez rodzin

Administracja publiczna

Wprowadzenie centralnego rejestru lotów typu HEAD oraz zakaz przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach - takie m.in. zasady zawierać ma projektowana regulacja dotycząca lotów rządowymi samolotami.

09.08.2019

Fizjoterapeuci: podwyżki lub wznawiamy protest

Zawody medyczne

Fizjoterapeuci stawiają resortowi zdrowia ultimatum: albo do września dostaną obiecane podwyżki, albo wznowią protest. Dr Tomasz Dybek, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii podał, że przesłali do resortu list, w którym informują, że w 246 placówkach fizjoterapeuci nie otrzymali obiecanych podwyżek.

09.08.2019

ZUS wysłał 18,5 mln listów o prognozowanej wysokości emerytury

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę 18,5 mln listów z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego. Ostatnie listy powinny dotrzeć do klientów ZUS w najbliższą środę.

09.08.2019

Studia o administrowaniu podmiotem leczniczym i e-zdrowiu na UKSW

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie - taki nowy kierunek studiów podyplomowych w tym roku zacznie działać na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adresowany jest do lekarzy i osób zarządzających podmiotami leczniczymi.

09.08.2019

RPO: Wyroki nakazowe też muszą mieć publiczny charakter

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyroki nakazowe - dopuszczalne, gdy okoliczności czynu i wina oskarżonego w drobniejszych sprawach nie budzą wątpliwości – są wydawane na posiedzeniu sądu bez udziału stron, a ich treść udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na 7 dni w sekretariacie sądu. Czy jest to zgodne z Konstytucją, która stanowi, że wyrok ogłaszany jest publicznie?

09.08.2019

UODO: Trzeba informować o przekazywaniu danych Facebookowi

RODO

Sklepy internetowe i inne podmioty prowadzące działalność przez internet muszą informować odwiedzających ich strony, że przekazują ich dane Facebookowi. Jeżeli dotychczas takich informacji nie zamieściły, a korzystają z wtyczki „Lubię to”, powinny uzupełnić swoje klauzule informacyjne.

09.08.2019

495 firm podpisało już umowy na zarządzanie PPK

Emerytury i renty

Ponad 12 proc. firm, które mają wejść do PPK podpisało już umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. PFR nie ma informacji o tym, ilu ze zgłoszonych do systemu pracowników zainteresowanych jest oszczędzaniem w programie.

09.08.2019

NIK: Niezły nadzór ministra i zła kondycja spółek rolno-spożywczych

Administracja publiczna Rynek Spółki Prawo gospodarcze

Ministerialny nadzór nad spółkami z branży rolno-spożywczej w większości prowadzony był prawidłowo. Jednak nie wpłynął on w znaczącym stopniu na polepszenie ich sytuacji - przeciwnie, kondycja niektórych pogorszyła się - stwierdza w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

09.08.2019

Polskie "psychiatryki" dla dzieci - kaftan, leki i... kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Siedmiolatek na spacerze w kaftanie bezpieczeństwa, kary za samookaleczenie, nadużywanie kontroli i leki niedostosowane do wieku - to smutna rzeczywistość oddziałów psychiatrycznych dla dzieci. Są niedofinansowane, brakuje w nich wyspecjalizowanej kadry. Te sądowe - domy dziecka i placówki resocjalizacyjne traktują jako sposób na pozbycie się trudnych wychowanków.

09.08.2019

Uchwały anty-LGBT przyjmowane raczej „na wyrost”

Samorząd terytorialny

Przyczyną deklaracji przeciw ideologii LGBT, czyli „uchwał anty-LGBT”, nie były na ogół planowane happeningi czy zajęcia dla dzieci. Często to inicjatywy radnego, które poparła większość. Na sesjach protestowano przeciw lekcjom z „latarnikami”, ale też uspokajano, że nie ma zagrożenia wprowadzenia LGBT do szkół, a rada nie powinna zajmować się tematem.

09.08.2019

Medycyna rodzinna dofinansowana, ale mało wydajna

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Co roku NFZ przeznacza coraz więcej pieniędzy na gabinety lekarzy rodzinnych, ale ilość świadczeń, jakich udzielają pacjentom nie rośnie już tak dynamicznie. W efekcie szpitalne oddziały ratunkowe są coraz bardziej obciążone bieżącą obsługą pacjentów, w tym także takich, którzy nie wymagają pomocy o charakterze ratunkowym.

09.08.2019

Rzecznik Przedsiębiorców chce wyjaśnić sprawę badania alkomatem

Prawo pracy

Pracodawca, który chce wyrywkowo badać pracowników pod kątem stanu trzeźwości musi liczyć się z ryzykiem nałożenia nawet kilkumilionowej kary przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd uznał bowiem, że zbieranie takich informacji o stanie trzeźwości jest niedozwolone. Zmian przepisów w tej sprawie chce Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

09.08.2019

Stawiamy na rzetelne informacje

Szybko nam minął ten rok, bo i wiele się w prawie działo! Podobnie jak w Prawo.pl – bo serwis cały czas rośnie i zyskuje nowych Czytelników. Jedno jest niezmienne - stawiamy na rzetelne, obiektywne i aktualne informacje prawne oraz serwis otwarty dla wszystkich.

09.08.2019