By zatrzymać TIR-y, trzeba zamknąć wschodnią granicę UE i zmienić sankcje

Prawo gospodarcze Ukraina

O tirach jadących z Niemiec do Białorusi głośno jest od początku marca. Opozycja uważa, że to rząd Polski pozwala na transporty, wspierając Rosję. Rząd twierdzi, że to wina unijnych przepisów. Jak zwykle, każdy ma trochę racji. Dzięki nagłośnieniu sprawy, transporty są dokładniej sprawdzane, toczą się rozmowy o zamknięciu granic i szykowana jest nowa ustawa pozwalająca karać łamiących zakazy.

30.03.2022

17-latek z młodszym bratem przeszedł granicę? Opiekunem tymczasowym nie zostanie

Wymiar sprawiedliwości

Wiele ukraińskich dzieci przybywa do Polski z osobą, która nie ma podstaw prawnych do sprawowania opieki. Stąd wprowadzenie nowej instytucji opiekuna tymczasowego. Rząd w ostatniej noweli specustawy nałożył na kandydata dodatkowe wymogi - musi on złożyć oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych. To z kolei oznacza, że takim opiekunem nie może zostać starsze, nastoletnie rodzeństwo.

30.03.2022

Czy uchodźca spał w mieszkaniu - można jakoś sprawdzić, ale czy jadł - już nie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przesłanką do wypłacenia tzw. świadczenia 40 zł jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Ale o ile miasta i gminy, które zajmują się wypłatą rekompensat, jeszcze z trudem mogą zweryfikować, czy ktoś kwaterował uchodźcę w zgłoszonym lokalu, o tyle czy zapewnił mu wyżywanie, już nie. A chodzi o duże pieniądze, bo np. w przypadku zakwaterowania na miesiąc pięcioosobowej rodziny rekompensata wyniesie 6 tys. zł.

30.03.2022

Zmiany w Polskim Ładzie - nie wiadomo, co z podwójnym liczeniem zaliczek na PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Do 2 kwietnia 2022 roku trwają konsultacje projektu nowelizacji podatkowej części Polskiego Ładu. Jedną z propozycji jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników w pierwszym przedziale skali podatkowej. Pod znakiem zapytania jest jednak zapowiadana likwidacja obowiązku podwójnego liczenia zaliczek – jest o niej mowa w uzasadnieniu, ale projekt ustawy nie zawiera uchylenia tego obowiązku.

30.03.2022

Samorząd lokalny to inwestor bez legendy – raport Fundacji Batorego

Samorząd terytorialny

Pandemia odseparowała władze lokalne od obywateli. A ci, patrzą na samorząd lokalny przez pryzmat „lokalnego inwestora”. Tymczasem oczekiwania mieszkańców względem samorządów są bardziej złożone i nie dotyczą tylko efektywnych procesów inwestycyjnych. Chcą mieć też w nich partnera, który będzie wspierał oddolne inicjatywy – wynika ze zaprezentowanego wczoraj raportu Fundacji Batorego o postrzeganiu samorządu lokalnego.

29.03.2022

Prof. Manowska chce zbadać bezstronność sędziów Izby Karnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska wystąpiła do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o przeprowadzenie czynności wyjaśniających w jednej ze spraw karnych. Dlatego, że trzech sędziów Izby Karnej Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Włodzimierz Wróbel i Jarosław Matras, rozpoznając kasację powzięło wątpliwość co do właściwej obsady sądu drugiej instancji.

29.03.2022

Polska zrywa umowę z Rosją o ochronie inwestycji

Prawo gospodarcze

Rząd skieruje do strony rosyjskiej notę dyplomatyczną informującą o wycofaniu zgody na związanie Polski umową z Rosją w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji - taka decyzja zapadła we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów. Umowa ta ma już prawie 30 lat, ale w praktyce nie weszła w życie.

29.03.2022

RPO krytykuje planowane zmiany w przepisach karnych skarbowych

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, są niekorzystne dla obywateli. Chodzi przede wszystkim o przedawnienie karalności, przerzucenie ciężaru dowodu na oskarżonego i zaostrzenie kar. Proponowane zmiany mają dotknąć także czynnego żalu.

29.03.2022

Rząd planuje kolejną weryfikację dyplomatów

Administracja publiczna

Projektowana przez rząd nowelizacja ustawy o służbie zagranicznych pozwoli na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, projekt nowych przepisów został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.

29.03.2022

Badanie: Firmy widzą 2022 r. w czarnych barwach, ale nadal chcą rekrutować. Co piąta zatrudni Ukraińca

Rynek Prawo pracy

Przedsiębiorcy spodziewają się, że sytuacja ich firmy będzie w tym roku gorsza niż w poprzednim, ale to nie studzi planów związanych z rekrutacją. Co czwarta firma chce zatrudniać, a co piąta zrobi miejsce dla pracownika z Ukrainy – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service. W aktualnej sytuacji firmy będą jednak tak samo chętnie zatrudniać, jak i zwalniać.

29.03.2022

Zmiany w Polskim Ładzie w trakcie roku uderzą w przedsiębiorców

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Księgowi, doradcy podatkowi i ich klienci-przedsiębiorcy wydali znaczne sumy pieniędzy na analizy, szkolenia, zakup poradników, zmiany w oprogramowaniu, a nawet w strukturze organizacyjnej i podatkowej swoich firm. Ich celem był wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Planowane zmiany w trakcie roku podatkowego mogą spowodować, że te wybory okazały się niekorzystne.

29.03.2022

ZUS: Prawie połowa osób otrzymujących emeryturę niższą od najniższej, nie płaciła składek po 1998 r.

Domowe finanse Emerytury i renty

W grudniu 2021 r. ZUS wypłacił 337,6 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury. To prawie 9 proc. więcej niż w grudniu 2020 r. – podał Zakład. Wśród osób je pobierających zdecydowanie przeważały kobiety - stanowiły 81,6 proc. ogółu. Co ciekawe, aż 47,5 proc. osób (tj. 48,9 proc. mężczyzn i 47,2 proc. kobiet), miało emeryturę wyliczoną jedynie z kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego.

29.03.2022

MEiN wyjaśnia zasady zatrudniania kadry i przyjmowania ukraińskich dzieci do szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło we wtorek informację o działaniach ułatwiających funkcjonowanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj i napływem do Polski uchodźców z terytorium z tego państwa. Minister skierował do kuratorów, samorządowców i dyrektorów list dotyczacy przyjmowania ukraińskich dzieci do polskich szkół.

29.03.2022

Odróżnienie pomieszczeń przynależnych od pomocniczych może stwarzać trudności

Budownictwo

Ściślejszy związek funkcjonalny pomieszczenia pomocniczego z lokalem odróżnia go od pomieszczenia użytkowego. Pomieszczenie użytkowe, choć stanowi część składową lokalu może również w pewnych okolicznościach zostać przyłączone do innego lokalu. Pomieszczenia pomocnicze zawsze stanowią część lokalu, natomiast pomieszczenia przynależne mogą się znajdować nawet poza budynkiem.

29.03.2022

Środowisko akademickie apeluje o wycofanie projektu o Akademii Kopernikańskiej

Szkolnictwo wyższe

Najważniejsze instytucje środowiska akademickiego, m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk, zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie projektu dotyczącego Akademii Kopernikańskiej i o wstrzymanie dalszych prac nad nim.

29.03.2022

NIK: Polska jeszcze mało cyfrowa

Administracja publiczna Nowe technologie

Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce co prawda wzrósł w ostatnich latach, jednak na tle Unii Europejskiej nadal wypadamy słabo. Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika pesymistyczny obraz sytuacji w tej dziedzinie.

29.03.2022

Urzędnik łatwiej zaraportuje, obywatel skontroluje, czy nie przepłaca w opłatach

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Dane dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego są wciąż rozproszone i nierzadko trudno dostępne. Ma to zmienić System Monitoringu Usług Publicznych - baza danych o gminach, miastach, powiatach i województwach. Dzięki temu urzędnik ma łatwiej przygotować raport o stanie gminy, przedsiębiorca sprawdzić dostępność infrastruktury, a obywatel dowiedzieć się, czy jego gmina nie zawyża podatków.

29.03.2022

Sąd się pomylił i przyznał spadek zmarłemu - SN uwzględnia skargę nadzwyczajną

Wymiar sprawiedliwości

Jeden ze spadkobierców zmarł, ale był ujęty w testamencie. Sąd Rejonowy w Nowym Targu, mimo że otrzymał skrócony akt zgonu, zasądził spadek zgodnie z ostatnią wolą jego matki, czyli przyznał 1/3 zmarłemu. Co więcej, nie uwzględnił wniosku o sprostowanie, który złożyła żona mężczyzny. W tej sprawie skargę nadzwyczajną wniósł Prokurator Generalny, a SN ją uwzględnił dopatrując się nierzetelnej oceny materiału dowodowego.

29.03.2022

Co się odwlecze, to nie uciecze - covid ustępuje, ale przedawnienie karalności nie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rząd mocno luzuje restrykcje związane z koronawirusem - od 28 marca nie ma już m.in. obowiązku noszenia maseczek. Co więcej, zarówno prokuratura jak i sądy od dawna pracują normalnie. Mimo to nadal obowiązuje wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe - w sumie, jakby nie liczyć, terminy te nie biegną już od ponad dwóch lat.

29.03.2022

Raport podatkowy: Praca księgowych i doradców coraz trudniejsza

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster, badającego codzienność księgowych i doradców podatkowych wynika, że zmienność prawa i późne jego ogłaszanie to w dalszym ciągu główne bolączki księgowych i doradców podatkowych. Tylko w drugim półroczu 2021 roku aktów opublikowanych w Dziennikach Ustaw z zakresu głównych ustaw podatkowych oraz aktów wykonawczych do nich było aż 130. Zmieniono natomiast aż 1661 jednostek.

29.03.2022