Brak tłumaczy z ukraińskiego wydłuża procedury na uczelniach

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Nawet jeżeli doktorant lub student uciekający z Ukrainy uratował swoją pracę i inne dokumenty, może mieć problem z szybkim ich przetłumaczeniem. Dodatkowo bywa to drogą usługą, o czym przekonali się przyszli medycy chcący podjąć studia na polskich uczelniach. Duże kolejki do tłumaczy powodują też opóźnienia przy innych procedurach - w tym tych dotyczących zabezpieczenia interesów dziecka.

28.03.2022

E-legitymacja adwokatów coraz bliżej - powstaje prototyp

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka podpisała właśnie umowę na produkcję prototypu e-legitymacji. Liczy na to, że rozwiązanie wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Miałaby ona być umieszczona w aplikacji mObywatel i dawać możliwość logowania się np. do panelu adwokackiego. A Adwokatura chciałaby też, by w przyszłości można było się w ten sposób logować choćby do portalu informacyjnego sądu.

28.03.2022

Drobna podwyżka i ułatwienia w zatrudnianiu nie zachęcą do pracy w szkole

Zarządzanie oświatą

Nauczyciele mogą pracować na świadczeniu kompensacyjnym oraz brać więcej godzin ponadwymiarowych, wszystko po to, by szkoły poradziły sobie jakoś z dużą liczbą uczniów z Ukrainy. Chętnych do tej pracy za bardzo jednak nie ma - godziny ponadwymiarowe nie opłacają się przez Polski Ład, co być może zmieni się w lipcu, gdy wejdą w życie zapowiadane właśnie zmiany.

28.03.2022

Zmiana specustawy - zmiana wzoru wniosku o opiekuna tymczasowego

Wymiar sprawiedliwości

Kandydat na opiekuna tymczasowego dla ukraińskiego dziecka musi złożyć oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie był skazany m.in. za przemoc wobec dziecka, oraz nie ma zakazu działalności związanej z leczeniem, edukacją i opieką nad dziećmi - to efekt nowelizacji specustawy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia opracowało nowe wzory wniosków.

28.03.2022

Ministerstwo Finansów ignoruje pytania posłów i unika odpowiedzi

Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna

W ciągu roku do Ministerstwa Finansów trafia ponad dwa tysiące interpelacji i zapytań poselskich. Ich liczba stale rośnie i resort ma z nimi duży problem – co zresztą sam przyznaje. Okazuje się bowiem, że odpowiedzi udzielane są z bardzo dużym opóźnieniem, niewygodne pytania są pomijane, a nierzadko proponowane są rozwiązania, które nie mają żadnego potwierdzenia w przepisach.

28.03.2022

Koniec z warunkami zabudowy na czas nieokreślony - będą ważne tylko trzy lata

Administracja publiczna Budownictwo

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu będzie można otrzymać jedynie na trzy lata, potem stracą ważność. Takie są plany ministerstwa rozwoju, co nie wszystkim zainteresowanym się podoba. Najwięcej obaw budzi wygaszanie po upływie tego okresu obowiązujących już decyzji. Zdaniem deweloperów zablokuje to możliwość zmiany uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę.

28.03.2022

Twórcy i artyści prowadzący działalność gospodarczą będą płacić jedną składkę zdrowotną od całości dochodów

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Ministerstwo Finansów domyka lukę prawną i zmienia zasady opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów. Prowadzący wyłącznie działalność twórczą lub artystyczną i nie prowadzący oprócz niej innej działalności gospodarczej, będą nadal odprowadzać składkę zdrowotną od zryczałtowanej podstawy, odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Pozostali od sumy uzyskiwanych dochodów.

28.03.2022

Od 28 marca koniec z ograniczeniami pandemicznymi w firmach

Prawo gospodarcze Koronawirus

Od 28 marca, czyli od poniedziałku nie trzeba już nosić już maseczek w restauracjach, sklepach czy hotelach. Wcześniej, bo od 1 marca rząd zniósł limity oraz ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w spotkaniach. Oznacza to, że znikają już ostatnie ograniczenia związane z pandemią. - Zniesienie obostrzeń nie oznacza, że kończy się epidemia, bądźmy odpowiedzialni - zastrzega minister zdrowia.

28.03.2022

W covidzie sądy jak urzędy, zniesienie "maseczek" do zmiany nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Koronawirus mocno odcisnął się na pracy sądów. Pod hasłem ograniczania ryzyka zakażeń w sprawach cywilnych zmniejszono sędziowskie składy i wprowadzono zasadę, że sprawy rozpatrywane są głównie zdalnie lub na posiedzeniach niejawnych. Teraz rząd wieści koniec zagrożeń znosząc m.in. obowiązek noszenia maseczek. Sądy w "trybie covidowym" jednak jeszcze zostaną, bo pandemiczne zmiany potrwają nawet rok dłużej.

28.03.2022

Nowelizacja opublikowana - uprawnienia także dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli przez inne granice

Ukraina

Opublikowana została nowelizacja ustawy o wspieraniu obywateli Ukrainy, którzy przed wojną schronili się w Polsce. Dzięki temu specustawa ma obejmować także osoby, które przybyły do Polski przekraczając inne granice niż polsko-ukraińska. Nadal jednak regulacja dotyczyć będzie tylko osób posiadających ukraińskie obywatelstwo, ewentualnie ich małżonków bez takiego obywatelstwa.

26.03.2022

Ustawa podpisana - państwo pomoże w zakupie telewizorów do nowego standardu

Nowe technologie

Prezydent podpisał ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ma ona doprecyzować przepisy uchwalonej niedawno ustawy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Ustawa została uchwalona w środę 23 marca br. przez Sejm, a nastęnego dnia zaakceptował ją Senat. 

26.03.2022

Zmiany przepisów o pracy transportu w związku z wojną w Ukrainie opublikowane

Prawo pracy Transport Ukraina

Dobowy wymiar czasu pracy pracowników niezbędnych do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych przewożących osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju, będzie mógł być wydłużony do 16 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu nie będzie mógł przekroczyć 9 godzin – przewiduje ustawa, która została właśnie opublikwana.

26.03.2022

Będzie rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki" - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Ukraińskie dzieci, które wjechały do Polski bez opieki lub zostały przeniesione z ukraińskich domów dziecka trafią do specjalnej ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym - zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powiatowe centra pomocy rodzinie zapewnią pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

26.03.2022

Podróżujący samolotami muszą podawać informacje o stanie zdrowia - bez podstawy prawnej

Opieka zdrowotna RODO

Osoby przekraczające polską granicę samolotem mają obowiązek podać, poza informacjami o podróży i danymi osobowymi, informacje o stanie zdrowia. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w przepisach nie ma podstawy do gromadzenia danych osobowych w tak szerokim zakresie, a zakres przetwarzanych danych powinna precyzyjnie określać ustawa z poszanowaniem praw określonych w Konstytucji.

26.03.2022

Rada Legislacyjna: Kurator sądowy musi mieć ubezpieczenie i pomoc psychologa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rada Legislacyjna chwali zawarte w rządowym projekcie rozwiązania dotyczące pozycji kuratora sądowego i jego ochrony, w tym przewidujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym kurator uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jak również zapewniające kuratorowi – zawodowemu i społecznemu – pomoc psychologiczną.

26.03.2022

Kredyty frankowe - propozycje ugodowe często nadużyciem prawa

Kredyty frankowe Nieruchomości

Od kilku tygodni kredytobiorcy różnych banków, którzy procesują się z tymi bankami, otrzymują od nich pozwy o zwrot wypłaconego kapitału kredytu i o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, bądź wnioski o zawezwanie do próby ugodowej dotyczące tych roszczeń. Tymczasem taka próba ugodowa banku może być uznana za niedopuszczalną, jak zmierzająca do przerwania biegu przedawnienia.

26.03.2022

Nie tak trudno założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ambicja otworzenia własnego przedsiębiorstwa, ucieczka przed wysokimi kosztami zatrudnienia, czy w końcu chęć bycia swoim własnym szefem powodują, że założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wciąż pozostaje często wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. A procedura rejestracji takiego przedsięwzięcia nie jest skomplikowana.

26.03.2022

Kierowcy robią za drogówkę, w policji coraz więcej nagrań

Prawo karne Policja

Policja ma coraz więcej sojuszników w walce z piratami drogowymi. To sami kierowcy, którzy na specjalne skrzynki pocztowe skwapliwie wysyłają nagrania dotyczące przejawów agresywnych i niezgodnych z prawem zachowań innych użytkowników dróg. W 2021 r. do policji trafiło blisko 25 tys. takich nagrań. Zdaniem prawników od RODO, to społeczne nagrywanie powinno być jednak ujęte w ramy prawne.

26.03.2022

Szef może wysłać maila po godzinach pracy, ale oczekiwanie odpowiedzi narusza prawo

Prawo pracy Nowe technologie

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do bycia off-line – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Pracodawca nie ma jednak bezwzględnego zakazu wysłania wiadomości służbowej do pracownika po godzinach pracy, jeśli oczekuje, że ten odpowie rano, gdy przyjdzie do pracy. Pracownicy nie chcą jednak otrzymywać takich maili, bo to ich stresuje.

26.03.2022